Kirkeby-Garstad, Lars Reidulv

Kirkeby-Garstad, Lars Reidulv (1907-1977)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 199 dager

Gå til bildegalleri

Kirkeby-Garstad, Lars Reidulv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.03.1907 i Vikten, Nord-Trøndelag
 • Død 22.05.1977
 • Sønn av gårdbruker, lensmann, stortingsmann og statsråd Ivar Kirkeby-Garstad (1877-1951) og Agnes Horseng (1882-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1954 - 1957, B.
 • Vararepresentant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1958 - 1961, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1961 - 1965, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1965 - 1969, Sp.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole
 • Landbruksskole

Yrke

 • Gårdbruker og poståpner

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vikna Kommunestyre 1934-1937, 1951-1955
 • Varaordfører Vikna Kommunestyre 1947-1951
 • Ordfører Vikna Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975

Offentlige verv

 • Formann Jordstyret, Vikna 1938-1941
 • Medlem en rekke kommunale nemnder
 • Medlem Generalplanutvalget, Vikna
 • Medlem Regionplanrådet, Vikna

Tillitsverv i partier

 • Formann Vikna Bondeparti og Sp

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Vikna bondelag, ungdomslag, skytter- og idrettslag