Korvald, Lars

Korvald, Lars (1916-2006)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1977-1981
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Korvald, Lars har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.04.1916 i Nedre Eiker, Buskerud
 • Død 04.07.2006
 • Sønn av rektor Engebret Korvald (1873-1956) og husmor Karen Sofie Wigen (1876-1965)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Østfold, 1961 - 1965, KrF.
 • Representant nr 8 for Østfold, 1965 - 1969, KrF.
 • Representant nr 6 for Østfold, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 4 for Østfold, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 5 for Østfold, 1977 - 1981, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 18.10.1972-30.09.1973, Odd Steinar Holøs møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1973-16.10.1973, Odd Steinar Holøs møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  President, Lagtinget, 08.10.1969 - 18.10.1972

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 18.10.1972
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 18.10.1972
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.10.1969 - 18.10.1972

  1973-77

  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1963 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1964 -

  1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1965 - 1969
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969
  Delegat, FNs generalforsamling, 1968 -

  1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1969 - 1970
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1969 - 18.10.1972

  1973-77

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i regjering

 • Statsminister, Statsministerens kontor, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Viken kristelige ungdomsskole 1934
 • Buskerud fylkes landbruksskole 1938
 • Forberedende kurs for Norges landbrukshøgskole ved Hamar katedralskole 1940
 • Jordbrukslinjen ved Norges landbrukshøgskole 1940-1943

Yrke

 • Landbrukslærer ved Tomb jordbruksskole 1943-1948
 • Sjefskonsulent i Landslaget Norske Jordbruksklubber (nå Norske 4-H) 1948-1952
 • Rektor ved Tomb Jordbruksskole 1952-1977
 • Fylkesmann i Østfold 1981-1986

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen 1940-45
 • Kong Olavs medalje 1957-82
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1986

Verv

Offentlige verv

 • Formann Råde menighetsråd 1954-1961
 • Medlem Oslo Bispedømmeråd 1958-1962
 • Varaformann Oslo Bispedømmeråd 1962-1966
 • Varamedlem Hovedstyret i Statens landbruksbank 1966-1972
 • Formann Statsfondet for skogindustri og skogbruk 1967-1978
 • Medlem Den parlamentariske valgordningskommisjon av 1967 fra 1967
 • Medlem Utvalget av 1969 til å utrede de spesielle problemer som knytter seg til konstitusjonelt ansvar i forbindelse med delegert forvaltningsmyndighet m.m. fra 1969
 • Medlem Hovedstyret i Statens landbruksbank 1973-1975
 • Medlem Riksrevisjonen 1973-1981
 • Varamedlem Hovedstyret i Statens landbruksbank 1975-1979
 • Formann Fylkesaksjonskomiteen for Aksjon Håp, Østfold 1982
 • Medlem Aksjon Menneskeverd 1983
 • Medlem Aksjon Amnesty 1984
 • Leder Utvalg om frivillige organisasjoner 1985-1988
 • Medlem Statens eldreråd 1992-1996

Tillitsverv i partier

 • Formann Kristelig Folkepartis landsstyre 1967-1975, 1977-1979
 • Æresmedlem Kristelig Folkeparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann 4-H utvalget i Østfold 1955-1959
 • Medlem Styret i Norske 4-H 1956-1960
 • Formann Styret i Vestre Borgesyssel krets av Indremisjonsselskapet 1961-1964
 • Medlem Hovedstyret i Det norske lutherske indremisjonsselskap 1962-1971

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Vårt Land 1959-1961
 • Medlem Hovedstyret i Vårt Land 1962-1969
 • Varamedlem Representantskapet for forsikringsselskapet Gjensidige 1964-1967
 • Formann Styret for E. Solberg & Co A/S, Råde 1967-1981
 • Medlem Representantskapet for forsikringsselskapet Gjensidige 1976-1988

Litteratur

 • Korvald, Lars: 4 H-arbeidet og annet organisert arbeid for landsungdom i USA
 • Korvald, Lars (medred.): Tomb Jordbruksskole 1939-1964: Jubileumsskrift, Oslo 1964
 • Korvald, Lars og Per Øyvind Heradstveit: Politikk og kall: Lars Korvalds memoarer i samarbeid med Per Øyvind Heradstveit, Stavanger 1982
 • Korvald, Lars og Aud Kvalbein: Det beste jeg vet å gi videre, Lunde forlag 1995