Lefdal, Lars

Lefdal, Lars (1939-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.03.1939 i Davik, Sogn og Fjordane
 • Sønn av gardbruker Alf Kåre Lefdal (1913-1990) og husmor Dina Leite (1916-1991)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Varasekretær, Odelstinget, 01.10.1980 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Nestformann, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Nestleder, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Leder, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985
  Delegat, FNs generalforsamling, 1984 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 21.02.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lefdal skule, Davik 1945-1953
 • Firda statsrealskule 1953-1955
 • Examen artium, Firda Gymnas 1955-1958
 • NTH (bygglinja) 1958-1962
 • Sivilingeniør, NTH 1962

Yrke

 • Ingeniør Statens Vegvesen, Nordfjordeid 1962-1963
 • Militærtjeneste i Vegdirektoratet 1963-1964
 • Avdelingsingeniør i Statens Vegvesen Sogn og Fjordane 1964-1970
 • Overingeniør i Statens Vegvesen Sogn og Fjordane 1970-1985
 • Vegsjef i Statens Vegvesen Sogn og Fjordane 1989-2002 (ansatt 1986)
 • Rådgiver Vegdirektoratet 2003-2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Leikanger Kommunestyre 1975-1977
 • Medlem Leikanger Kommunestyre 1977-1979

Offentlige verv

 • Medlem Samferdselsnemnda, Sogn 1976-1979
 • Medlem Utvalg under Den norske avdeling av Nordisk vegteknisk forbund 1978-1990
 • Medlem Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter 1982-1989
 • Medlem Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank 1989-1993
 • Medlem Utvalg under Verdens vegorganisasjon, Piarc 1996-2003

Tillitsverv i partier

 • Formann Leikanger Høgre 1973-1975
 • Medlem Fylkesstyret i Høgre i Sogn og Fjordane 1975-1989
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 1979-1989
 • Medlem Høyres sentralstyre 1986-1987
 • Formann Høyres valgkomite 1987-1987
 • Formann valgkomiteen til Høyres landsmøte 1988-1988

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Fylkeskretsstyret for Norske kommuners sentralforbund 1976-1979
 • President Leikanger Lions 1993-1994
 • President Leikanger Lions 1999-2000

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Leikanger Sparebank 1977-1987
 • Medlem Styret for Sogn Billag 1982-1983
 • Formann Styret for Sogn Billag 1983-1989
 • Medlem Styret for Vegsjefenes Kollegium 1992-1993
 • Leder Styret for Vegsjefenes Kollegium 1993-1994