Leiro, Lars

Leiro, Lars (1914-2005)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1965-1969
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Leiro, Lars har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.04.1914 i Haus, Hordaland
 • Død 22.03.2005
 • Sønn av gardbruker Reinert Leiro (1887-1979) og bondekone/husmor Inger Åsheim (1891-1984)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Hordaland, 1958 - 1961, B.
 • Representant nr 6 for Hordaland, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 6 for Hordaland, 1965 - 1969, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 28.08.1963-25.09.1963, Eilif Åsbo møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Kommunalkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 28.08.1963
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 28.08.1963
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 03.10.1963 - 30.09.1965
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1965 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1959

  1961-65

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1961 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1962 -

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 25.09.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Formann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Frekhaug ungdomsskole 1930-1931
 • Handelsskole 1931-1932
 • Student 1938
 • Kurs i jordbruksøkonomi 1952-1953

Yrke

 • Styrer ved Sand private mellomskule 1938-1940
 • Drev garden Gjerde, Voss 1941-1976
 • Timelærer og kasserer ved Voss jordbruksskule 1947-1956
 • Fylkesmann i Bergen og Hordaland 1966-1984

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1982
 • Sp's Såmannsstatuett 1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Voss Kommunestyre 1947-1951, 1959-1960
 • Medlem Voss Formannskap 1951-1955
 • Ordfører Voss Kommunestyre 1955-1959

Offentlige verv

 • Formann Kontrollnemnda, Voss 1945-1952
 • Formann Ligningsnemnda, Voss 1946-1952
 • Medlem Idrettsrådet, Voss 1946-1956
 • Doms- og skjønnsmann 1947-1958
 • Medlem Voss jordskifteutvalg 1953-1958
 • Medlem Helserådet, Voss 1956-1959
 • Varamedlem Arbeidsdirektoratets styreutvalg for håndtering av saker omhandlende støtte fra Arbeidsledighetstrygdens utbyggingsfond 1960-1962
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1974
 • Medlem Utvalg til å vurdere spørsmålet om lokalisering av treforedlingsindustri basert på trevirke fra skogbruksdistrikta i Hedmark og Oppland 1962
 • Medlem Vestlandskomiteen 1965-1968
 • Medlem Styret for Bro- og Tunnelselskapet 1966-1982
 • Medlem Styret for Kommunedata Vestlandet 1966-1980
 • Medlem Styret for Utviklingsselskapet for Næringsliv på Vestlandet 1966-1970
 • Formann Arbeids- og tiltaksnemnda, Hordaland 1966-1982
 • Formann Statens råd for fiskarfagskolen i Laksevåg 1969-1976
 • Formann Polarrådet 1972-1980
 • Formann Sotrautvalget for ilandføring av olje 1974-1978
 • Medlem Tyssedalsutvalget 1975-1980
 • Formann Mongstadutvalget 1976-1984
 • Medlem Styret for Årdal og Sunndal Verk 1979-1981
 • Formann Utvalg til å gjennomgå NVE's organisasjon 1980-1982

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Voss Bondeparti 1947-1951
 • Nestformann Sp's sentralstyre 1961-1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Ørnar idrettslag 1933-1940
 • Forbundsdommer Friidrett 1946
 • Formann Voss bondelag 1946-1949
 • Formann Voss bondelag 1951-1953
 • Formann Hordaland bondelag 1952-1956
 • Medlem Styret for Vestlandets salgslag 1954-1962
 • Medlem Styret i Norges bondelag 1955-1961
 • Formann Norsk sau- og geiteavlslag 1957-1959
 • Nestformann Styret for Vestlandske Salslag 1960-1965
 • Medlem Direksjonen i Det Kgl. Selskap for Norges Vel 1961-1982
 • Nestformann Norges kjøtt- og Fleskesentral 1962-1965
 • Preses Det Kgl. Selskap for Norges Vel 1970-1982

Andre administrative verv

 • Varaformann Styret for Voss meieri 1952-1956
 • Medlem Styret for Voss Veksel- og landmandsbank 1955-1963
 • Medlem Representantskapet for Samtrygd (brannkasse) 1959-1964
 • Medlem Representantskapet for Bergen Bank 1966-1974
 • Formann Rådet for Festspillene i Bergen 1970-1972
 • Formann Representantskapet for Bergen Bank 1974-1981