Moen, Lars Magnus

Moen, Lars Magnus (1885-1964)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1954-1957
Ansiennitet:
30 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Moen, Lars Magnus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.11.1885 i Lesja, Oppland
 • Død 22.04.1964
 • Sønn av husmann Tore Ingebrigtsen Moen (1859-1944) og Marie Larsdatter Dahle (1862-1903)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1925 - 1927, A.
 • Representant nr 5 for Oppland, 1928 - 1930, A.
 • Representant nr 4 for Oppland, 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1954 - 1957, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 28.06.1948-10.01.1950, Gunnar Kalrasten møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1950-09.12.1953, Egil Hernæs møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Sekretær, Stortinget, 10.12.1945 - 28.06.1948

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 28.06.1948
  Formann, Kirke- og skolekomiteen, 13.12.1945 - 28.06.1948

  1954-57

  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.12.1945 - 28.06.1948

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 28.06.1948 - 19.11.1951
  Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 19.11.1951 - 09.12.1953

Utdanning og yrkeserfaring

Lærlingepraksis

 • I skredderlære fra 1899

Fagbrev

 • Skreddersvenn Lillehammer og Elverum 1903-1910

Yrke

 • Egen skredderforretning Dombås 1911

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap i Norge og Tyskland 1941-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Dovre Kommunestyre 1919-1922, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937
 • Medlem Dovre Formannskap 1922-1925
 • Varaordfører Dovre Kommunestyre 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Legatstyret for Hjerleids Husflidsskule 1920-1926
 • Medlem Skolestyret, Dovre 1921-1941
 • Medlem Vergerådet 1926-1931
 • Medlem Overstyret for Hjerleids Husflidsskule 1927-1929
 • Formann Bygningsrådet, Dombås 1929-1941
 • Medlem Fjellstyret 1932-1939
 • Medlem Råspritkomiteen 1934
 • Medlem Lærerskolekomiteen av 1935 fra 1935
 • Formann Skolehjemkomiteen av 1936 fra 1936
 • Medlem Statens edruelighetsråd fra 1936
 • Medlem Overstyret for Hjerleids Husflidsskule 1936-1948
 • Medlem Fylkesskolestyret, Oppland 1936-1938
 • Formann Fylkesskolestyret 1938-1941
 • Formann Fylkesskolestyret 1945-1948
 • Formann Bygningsrådet 1945-1947
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Lillehammer 1945-1948
 • Medlem Skolestyret, Dovre 1945-1948
 • Medlem Fjellstyret 1945-1948
 • Leder Skolehjemkomiteen av 1945 fra 1945
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Lillehammer 1948-1959

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Gudbrandsdal arbeiderparti 1924-1932
 • Formann Styret for Gudbrandsdal arbeiderparti 1932-1948
 • Medlem Styret for Dovre arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Utsending 22. internasjonale kongress for motarbeidelse av alkohol i Helsingfors 1939

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Dovre sparebank 1925-1963

Litteratur

 • Dalgard, Olav, Bjarne Aanesen, Carl Jakhelln og Lars Moen: Dikt fra Sachsenhausen, Oslo 1945