Brekk, Lars Peder

Brekk, Lars Peder (1955-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 2009-2013
Ansiennitet:
8 år, 22 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 08.10.1955 i Vikna, Nord-Trøndelag
 • Sønn av regnskapsfører og daglig leder Asbjørn L. Brekk (1926-) og regnskapssekretær og husmor Ragnhild Kirkeby-Garstad (1935-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1993 - 1997, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 2001 - 2005, Sp.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 2005 - 2009, Sp.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 2009 - 2013, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 20.06.2008-30.09.2009, Anna Ceselie Brustad Moe møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2009-18.06.2012, Christina Nilsson Ramsøy møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Leder, Næringskomiteen, 19.10.2005 - 04.10.2007
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 03.10.2007 - 20.06.2008
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 04.10.2007 - 20.06.2008
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2007 - 20.06.2008

  2009-2013

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 18.06.2012 - 30.09.2013
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 28.09.2012 - 30.09.2013
  Medlem, Valgkomiteen, 28.09.2012 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 20.06.2008

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 28.09.2012 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 09.10.2012 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 29.11.2012 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 17.10.2005 - 03.10.2007
  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 03.10.2007 - 20.06.2008

  2009-2013

  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 18.06.2012 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Fiskeridepartementet, 1985 - 1986
  Statsråd, Fiskeridepartementet, 21.01.2000 - 17.03.2000
  Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, 20.06.2008 - 18.06.2012

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Rørvik skole 1962-1969
 • Rørvik skole 1969-1970
 • Rørvik Statsrealskole 1970-1972
 • Ytre Namdal videregående skole (reallinja) 1972-1975
 • Cand.oecon., UiO, Sosialøkonomisk Institutt 1977-1982

Yrke

 • Sekretær Norges Fiskarlag 1982-1984
 • Leder for avdeling for økonomi, ressurs og regulering i Norges Fiskarlag 1984-1986 (permisjon i 1985 og 1986)
 • Administrerende direktør Global Aqua A/S, Austevoll 1986-1987
 • Økonomisjef Hansvik Boat A/S, Vikna 1987-1988
 • Banksjef Sparebank 1 Midt-Norge, avd. Vikna 1988-1997 (permisjon 1992-1997)
 • Økonomisjef Nils Williksen A/S, Vikna 1997-1999
 • Adm. dir. Pacpro Norge ASA 1999-2000
 • Daglig leder Innovasjon Rørvik A/S 1999-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Vikna Kommunestyre 1992-1995, 1995-1997
 • Varaordfører Vikna Kommunestyre 1997-1999
 • Varamedlem Vikna Kommunestyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 1992-1995

Offentlige verv

 • Medlem Det tekniske beregningsutvalg 1983-1986
 • Varamedlem Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning 1983-1984
 • Medlem Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning 1984-1985
 • Medlem Budsjettnemnda for fiskenæringen 1986
 • Styreleder og prosjektleder NORVEG - nasjonalt senter for kystkultur og kystnæring, Rørvik 1991-2003
 • Medlem Styret for Bygdeutviklingsfondet, Nord-Trøndelag 1992-1995
 • Medlem Næringsstyret, Nord-Trøndelag 1992-1995
 • Medlem "Kystgruppen", samarbeidsorgan for kystkommunene Leka, Nærøy, Vikna, Fosen og Flatanger, Nord-Trøndelag 1992-1997
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 1997-2000
 • Leder Kulturstyret, Vikna 1999-2000
 • Leder Områdestyret for bioproduksjon og foredling i Norges forskningsråd 2001-2003
 • Leder Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 2001-2004
 • Leder Styret for Kystmuseet i Nord-Trøndelag KF 2002-2006
 • Medlem Divisjonsstyret for Innovasjon, Norges Forskningsråd 2003-2005
 • Leder Styret for Namdal Fylkesmuseum BA 2004-2005
 • Direktør Brønnøysundregistrene fra 2013
 • Leder "Kystgruppen", samarbeidsorgan for kystkommunene Leka, Nærøy, Vikna, Fosen og Flatanger, Nord-Trøndelag (i ett år)

Tillitsverv i partier

 • Medlem og leder Senterstudentene i Oslo 1978-1981
 • Medlem Programkomiteen i Sp 1984-1985
 • 1. nestleder Sp 1993-1997, 2003-2011
 • Leder Sp's fiskeripolitiske utvalg 1994-1997
 • Medlem Sp's fiskeripolitiske utvalg fra 2000
 • Leder Senterpartiets programkomité 2003-2005
 • Medlem Styret for Vikna Sp
 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag Sp
 • Medlem og leder Styret for Vikna Senterungdom

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Rørvik Idrettslag 1987-1990
 • Leder Fotballgruppa i Rørvik Idrettslag 1993-1996

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fiskeri- og Havbrukssentret A/S 1988-1989
 • Leder Styret for Innovasjon Rørvik A/S 1999-2004
 • Medlem Styret for FishBilling A/S 2000-2006
 • Medlem Styret for NetBilling A/S fra 2000
 • Leder Styret for Brekk og Olsvik Eiendom A/S 2000-2008
 • Medlem Styret for Marinvest A/S 2000-2006
 • Leder Styret for Brekk og Olsvik A/S 2000-2003
 • Medlem Styret for Nettlin as 2002-2005
 • Leder Styret for Nordøyan as 2002-2004
 • Medlem Styret for Asbjørn Brekk as 2003-2008
 • Leder Styret for Biomant Forum 2003-2005
 • Medlem Styret for Sydvaranger AS 2004-2005
 • Medlem Styret for Forum for Innovasjon 2004-2005
 • Medlem Styret for Sydvaranger Maritime Industial Park AS 2005-2006
 • Leder Styret for Sydvaranger AS 2006
 • Leder Styret for FishBilling A/S 2006-2009
 • Leder Styret for Fiskeri- og Havbrukssentret A/S