Platou, Lars T.

Platou, Lars T. (1920-2003)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Platou, Lars T. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.07.1920 i Stavanger, Rogaland
 • Død 30.05.2003
 • Sønn av bonde, sivilingeniør Fridthjof Fredrik Sem Platou (1894-1965) og Johanne Marie Tokstad (1898-1980)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1954 - 1957, H.
 • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 1973 - 1977, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Kommunalkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Formann, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Nestformann, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Delegat, FNs generalforsamling, 1975 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1939
 • Sivilingeniør elektrolinjen NTH 1946
 • Studieopphold i England og Sveits 1947
 • Studieopphold i England og Sveits 1949

Yrke

 • Gårdbruker på Tokstad, Veldre 1941-1982
 • Assistent i matematikk ved NTH 1945-1946
 • Ansatt ved Elektrobygg A/S, Hamar 1948-1975
 • Privatpraktiserende elektroteknisk konsulent 1948-1985

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen 1945
 • Skibladnermedaljen 1980
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ringsaker Kommunestyre 1951-1955, 1955-1959
 • Medlem Ringsaker Formannskap 1959-1963, 1963-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1950-1963
 • Medlem A/S Vinmonopolets representantskap 1953-1966
 • Medlem A/S Vinmonopolets kontrollkomite 1954-1966
 • Medlem Jordstyret, Ringsaker 1956-1957
 • Medlem Veldre menighetsråd 1957-1965
 • Viseordfører A/S Vinmonopolets råd 1963-1965
 • Formann Samarbeidskomiteen for elektrisitetsforsyningen på landsbygden 1964-1972
 • Medlem Styret for Mesna Kraftselskap fra 1964
 • Ordfører A/S Vinmonopolets råd 1965-1966
 • Varamedlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1966-1970
 • Medlem A/S Vinmonopolets styre 1966-1979
 • Medlem Datautvalget 1972
 • Formann Styret for Skibladner 1974-1982
 • Medlem Utvalget av 1973 til å vurdere merverdiavgiftssystemet fra 1975
 • Nestleder A/S Vinmonopolets styre 1980
 • Formann Byggekomiteen for Nye Mesna Kraftverk 1981-1988
 • Formann A/S Vinmonopolets stedlige styre 1981-1987
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker 1981-1985
 • Leder A/S Vinmonopolets styre 1981-1987
 • Formann Bedriftsforsamlingen ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker 1985-1988
 • Formann Styret for Mesna Kraftselskap 1986-1988

Tillitsverv i partier

 • Formann Hedmark Høyre 1950-1960
 • Medlem Høyres landsstyre 1950-1965
 • Leder Høyres gruppe i Ringsaker kommunestyre 1952-1967
 • Formann Veldre Høyre 1960-1965
 • Medlem Høyres sentralstyre 1965-1978
 • 2. viseformann Høyre 1970-1972
 • 1. viseformann Høyre 1972-1978

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Veldre bondelag 1953-1956
 • Formann Hedemarken krets av Norges bondelag 1956-1958
 • Medlem Styret i Hedmark bondelag 1956-1960

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Hamar Stiftstidende 1952-1968
 • Formann Styret for A/S Oplandske Dampskibsselskap 1974-1982
 • Formann Representantskapet for Kreditkassen 1978-1990

Litteratur

 • Platou, Lars T.: Tokstad - Veldre 1358-29/6-1958, eget forlag 1958
 • Platou, Lars T.: Furu Skoles historie, eget forlag 1990
 • Platou, Lars T.: Primstaven på Tokstad, eget forlag 1992
 • Platou, Lars T.: Slektsbok for en del av Platou-familien, eget forlag 1998