Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Ramndal, Lars

Ramndal, Lars (1893-1971)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1961-1965
Ansiennitet:
19 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Ramndal, Lars har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.05.1893 i Rennesøy, Rogaland
 • Død 08.11.1971
 • Sønn av gardbruker Martin Jespersen Ravndal (1866-1935) og Olina Larsdatter Dyskeland (1870-1959)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1925 - 1927, B.
 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1937 - 1945, V.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1945 - 1949, V.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 1950 - 1953, V.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1958 - 1961, V.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 1961 - 1965, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Formann, Justiskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
 • 1950-53

  Formann, Justiskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 19.06.1952 - 10.01.1954
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953
 • 1954-57

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Formann, Justiskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
 • 1958-61

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Formann, Justiskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961
 • 1961-65

  Formann, Justiskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1965 - 30.09.1965

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 04.12.1945 - 10.01.1950
 • 1950-53

  Medlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1950 - 10.01.1954
 • 1954-57

  Medlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1954 - 10.01.1958
 • 1958-61

  Medlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1958 - 30.09.1961
 • 1961-65

  Medlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jæren folkehøgskule 1909-1910

Yrke

 • Forretningsfører for Mosterøy trygdekasse 1911-1917
 • Herredskasserer Mosterøy 1912-1917
 • Fisker 1917-1926
 • Gardbruker fra 1926
 • Medarbeider Norsk Misjonstidende 1945-1956

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Medalje med diplom Selskapet for de norske Fiskeriers Fremme 1937
 • Kloster medalje 1955

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Mosterøy Kommunestyre 1922-1925
 • Medlem Mosterøy Kommunestyre 1925-1928, 1941-1945
 • Medlem Mosterøy Formannskap 1928-1931
 • Ordfører Mosterøy Kommunestyre 1931-1934, 1934-1937, 1937-1941, 1945-1945

Offentlige verv

 • Formann Styret for Trygdekassa, Mosterøy 1920-1925
 • Formann Ligningsnemnda, Mosterøy 1922-1923
 • Medlem Mosterøy folkeskules eksamensnemnd 1923-1943
 • Formann Jordstyret, Mosterøy 1926-1927
 • Formann Styret for Trygdekassa, Mosterøy 1929-1936
 • Medlem Hermetikk-komiteen 1929-1930
 • Medlem Styret for Stavanger kommunale kjøleanlegg 1930-1941
 • Formann Overligningsnemnda, Mosterøy 1930-1932
 • Medlem Styret for Forliksrådet, Mosterøy 1931-1934
 • Medlem Mosterøy sokneråd 1931-1941
 • Formann Forliksrådet, Mosterøy 1934-1945
 • Medlem Vårsildavgiftsfondet 1937-1960
 • Medlem Hummer- og krabbelovkomiteen 1938-1939
 • Formann Mosterøy sokneråd 1941-1950
 • Formann Styret for Mosterøy elektrisitetsverk 1942-1944
 • Medlem Rikstrygdeverkets styre 1945-1948
 • Medlem Riksskattestyret 1945-1949
 • Medlem Styret for Stavanger kommunale kjøleanlegg 1945-1950
 • Medlem Skatteutjamningskomiteen av 1946 fra 1946
 • Varaformann Stavanger bispedømmeråd 1946-1954
 • Medlem Krigsskadenemnda 1947-1958
 • Varaformann Rikstrygdeverkets styre 1948-1950
 • Medlem Rikstrygdeverkets styre 1950-1965
 • Medlem Fengselsreformkomiteen av 1951 fra 1951
 • Medlem Revisjonskomiteen 1952-1965
 • Medlem A/S Vinmonopolets revisjonskomite 1952-1965
 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1952-1965
 • Medlem Billighetserstatningskomiteen 1953-1958
 • Medlem Arvelovskomiteen av 1954 fra 1954
 • Medlem Riksskattestyret 1955-1956
 • Medlem Navnelovskomiteen av 1956 fra 1956
 • Medlem Naturskadelovskomiteen av 1957 fra 1957
 • Medlem Straffeprosesslovkomiteen 1957-1969
 • Formann Nordisk avholdskomite 1957-1958
 • Medlem Naturskadefondets ankenemnd 1961-1965

Tillitsverv i partier

 • Formann Styret for Rogaland Bondeparti 1921-1926
 • Medlem Styret for Lokalt venstrelag 1929-1934
 • Formann lokalt venstrelag 1934-1947
 • Varaformann Rogaland Venstrelag 1939-1945
 • Medlem Venstres landsstyre 1945-1950
 • Formann Rogaland Venstrelag 1945-1947
 • Nestformann Venstres landsstyre 1950-1952

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norsk landmannsforbund, avdeling 1, Rogaland 1918-1921
 • Formann Styret i Norsk landmannsforbund, avdeling 1, Rogaland 1924-1926
 • Formann Rogaland fiskarlag 1925-1939
 • Formann Rogaland brislingfiskarlag 1927-1936
 • Medlem Styret i Norges fiskarlag 1931-1939
 • Medlem Styret i Norges sildesalgslags meglingsnemnd 1933-1945
 • Formann Notfiskarsamskipnaden 1934-1936
 • Varaformann Styret for Israelsmisjonen, Rogaland krets 1945-1947
 • Medlem Landsstyret i Israelsmisjonen 1948-1950
 • Medlem Landsstyret i Det norske totalavholdsselskap 1949-1957
 • Varaformann Landsnemnda til Avholdsfolket 1954-1956
 • Varaformann Landsstyret i Israelsmisjonen 1954-1960
 • Deltaker Goodwill Mission til fleire austasiatiske land 1956
 • Formann Landsnemnda til Avholdsfolket 1957-1961

Litteratur

 • Ramndal, Lars: Ord om ånd og emne, Oslo 1958
 • Ramndal, Lars: Fræge festlyd; ei tylft prologar, Bryne 1960
 • Ramndal, Lars: Eit nærleg år av sytti, 6. mai 1893-6. mai 1963, 1963
 • Ramndal, Lars: Eit kvad om Noreg, Bryne 1964
 • Ramndal, Lars: Niels Truelsen Broe. Stortingsmann, Stavanger 1967
 • Ramndal, Lars: Frå gamal ætt til Larsatunet på Dysjaland. 2 bind, Bryne 1969
 • Ramndal, Lars: Elisabeth Edland 1869-1969, Oslo 1969