Riise, Lauritz Johan

Riise, Lauritz Johan (1910-1978)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Riise, Lauritz Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.08.1910 i Sortland, Nordland
 • Død 30.04.1978
 • Sønn av disponent Lauritz Johan Riise (1874-1955) og Julie Berg (1876-1957)

Stortingsperioder

 • Representant nr 11 for Nordland, 1954 - 1957, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Sekretær, Sosialkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1932
 • Cand.theol. 1937
 • Praktikum 1939
 • Cand.mag. 1949

Yrke

 • Lærer Brønnøysund private middelskole 1939-1941
 • Lærer ved Brønnøysund høyere skole 1942-1949
 • Adjunkt og lektor ved Brønnøysund høyere skole 1949-1960
 • Lektor Sortland gymnas 1960-1973
 • Overtok farsgården 1960

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Brønnøysund Formannskap 1947-1949, 1954-1955, 1957-1959, 1959-1960
 • Varaordfører Brønnøysund Kommunestyre 1949-1951, 1951-1952
 • Ordfører Brønnøysund Kommunestyre 1953-1953, 1955-1957
 • Medlem Sortland Formannskap 1963-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1963-1966

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsrådet, Brønnøysund 1945-1949
 • Formann Byggenemnda for Brønnøysund høyere skole 1945
 • Medlem Kinostyret, Brønnøysund 1946-1947
 • Medlem Skolestyret, Brønnøysund 1946-1947
 • Medlem Rådet for Sør-Helgeland interkommunale kraftlag 1947-1951
 • Formann Ligningsrådet, Brønnøysund 1949-1952
 • Medlem Skolestyret, Brønnøysund fra 1952
 • Medlem Kinostyret, Sortland 1963-1967
 • Medlem Fylkesskolestyret, Nordland 1963-1966
 • Medlem Fylkessykehusstyret, Nordland 1964-1967

Tillitsverv i partier

 • Formann Sortland Høyre 1967-1969
 • Nestformann Nordland Høyres fylkesstyre
 • Medlem Nordland Høyres fylkesstyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • President Sortland Rotary Club

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Nordlandsbanken 1955-1978