Sirevaag, Lauritz Bernhard

Sirevaag, Lauritz Bernhard (1926-2016)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Sirevaag, Lauritz Bernhard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.03.1926 i Stavanger, Rogaland
 • Død 11.11.2016
 • Sønn av advokat Leonhard Sirevaag (1896-1944) og husmor og selvstendig næringsdrivende Aase Bellesen (1901-1976)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Rogaland, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 1973 - 1977, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Sosialkomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977
  Delegat, FNs generalforsamling, 1976 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Salgs- og administrasjonsutdannelse
 • Student 1946
 • Handelsgymnas 1947

Yrke

 • Avdelingssjef i Sandnes Dampskibs-Aktieselskab 1948-1965
 • Sonesjef i A/S Norske Esso, Stavanger 1966-1969
 • Banksjef i Rogalandsbanken A/S, Bryne 1977-1982
 • Banksjef i Rogalandsbanken A/S, Sandnes 1982-1987
 • Regionbanksjef 1987-1990
 • Viseadministrerende direktør 1990-1991
 • Distriktbanksjef Fokus Bank A/S 1991-1992

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sandnes Bystyre 1963-1964
 • Medlem Sandnes Formannskap 1964-1967, 1969-1971
 • Ordfører Sandnes Bystyre 1967-1969

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1991-1995
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1995-1999

Offentlige verv

 • Formann Regionplanrådets kommunikasjonsutvalg 1968-1971
 • Formann Havnestyret, Sandnes 1968-1971
 • Medlem Flyplasskomiteen for Stavanger Lufthavn 1968-1971
 • Medlem Universitetskomiteen for Rogaland 1968-1971
 • Medlem Televerkrådet 1968-1981
 • Medlem Utvalget av 1971 til å utrede visse spørsmål vedrørende pensjonstrygden for sjømenn 1971-1972
 • Formann Bedriftsforsamlingen ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S 1976-1996
 • Medlem styret for interkommunalt vannverk 1979-1983
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1981-1983
 • Formann Lokaliseringsutvalget 1984-1988
 • Leder Kontrollutvalget, Rogaland 1991-1995
 • Leder Administrasjonsutvalget, Rogaland 1995-1999
 • Formann Overlikningsnemnda, Sandnes 1999-2003

Tillitsverv i partier

 • Formann Sandnes Høyre 1960-1964
 • Medlem Styret for Rogaland Høyre 1966-1967
 • Æresmedlem Sandnes Høyre 1997-1997
 • Æresmedlem Rogaland Høyre 1998-1998
 • Æresmedlem Sandnes Unge Høyre 1999-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsverv Idrettsadministrasjon

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Forus Industritomteselskap A/S 1968-1970
 • Formann Styret for Forus Industritomteselskap A/S 1970-1972
 • Medlem Styret for Forus Industritomteselskap A/S 1972-1986
 • Medlem Styret for Firmaet Brødrene Søyland A/S, Bryne 1972-1979
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro 1978-1980
 • Medlem Styret for Handelsfinans A/S 1979-1984
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro 1982-1991
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Scanvest-Ring A/S 1983-1988
 • Medlem Styret for Banque Indosuez Norge 1985-1987
 • Formann Bedriftsforsamlingen i Scanvest-Ring A/S 1988-1990
 • Medlem Styret for Allianse Informasjonssystemer A/S 1994-2000
 • Formann Styret for Dale Eiendomsutvikling A/S 1997-2000