Skytøen, Lars

Skytøen, Lars (1929-2016)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Skytøen, Lars har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.12.1929 i Nøtterøy, Vestfold
 • Død 05.06.2016
 • Sønn av verftsarbeider Lars Andersen Skytøen og Emma Marie Andersen

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Industridepartementet, 08.10.1979 - 04.02.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Elektrisk sveiser ved Kalnes Mekaniske Verksted, Tønsberg 1945-1965

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Bransjeutvalget for skipsbygging, motorverksteder m.v. under IBU 1966-1982
 • Medlem Bransjerådet for skipsbyggingsindustrien 1967-1976
 • Medlem Bransjerådet for småskips- og båtbyggerier 1968-1971
 • Varamedlem Riksyrkesutvalget for industrifagene 1970-1975
 • Varamedlem Bransjerådet for småskips- og båtbyggerier 1971-1977
 • Varamedlem Styret for Omstillingsfondet 1973-1979
 • Medlem Styret for Industripolitisk Forum 1975-1978
 • Nestformann Rådet for Industriøkonomisk Institutt 1975-1978
 • Medlem Skipsbyggingsutvalget 1976-1978
 • Medlem Representantskapet for A/S Norsk Jernverk 1976-1977
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Norsk Jernverk fra 1977
 • Medlem Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) 1978-1982
 • Medlem Industripolitisk forum 1980
 • Nestformann Bedriftsforsamlingen ved A/S Raufoss Ammunisjonsfabrikk 1983-1992
 • Nestleder Styret for Folketrygdfondet 1990-1992

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre fra 1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Norges Bedriftsidrettsforbund 1962-1966
 • Sekretær Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1965-1970
 • Formann Norges Bedriftsidrettsforbund 1966-1968
 • Nestformann Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1970-1976
 • Formann Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1976-1987
 • Medlem Sekretariatet i LO 1976-1987
 • Leder Samarbeidsrådet for fem industriforbund i LO 1987-1988
 • Leder LOs Organisasjonsprosjekt 93 til 1992
 • Medlem Samarbeidskomiteen LO/DNA
 • Formann Verkstedsklubben ved Kalnes Mekaniske Verksted
 • Formann Bedriftsdemokratikomiteen LO/NAF

Litteratur

 • Sommerfelt, Chr. og Lars Skytøen: "Norsk industripolitikk i internasjonalt perspektiv." I Industriforum, Oslo 1980
 • Skytøen, Lars: Mens jernet er varmt, 1993