Sæter, Lars

Sæter, Lars (1895-1988)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1958-1961
Ansiennitet:
7 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Sæter, Lars har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.05.1895 i Surendal, Møre og Romsdal
 • Død 27.05.1988
 • Sønn av forretningseier John Sæther (1865-1942) og hjemmeværende Marit Øie (1873-1960)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, KrF.
 • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1958-61

  Varasekretær, Lagtinget, 18.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Samferdselskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1954-57

  Medlem, Spesialkomité om Statsselskapskommisjonen av 1955, 15.11.1955 - 17.06.1957

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1957 -

  1958-61

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ungdomsskole 1914-1915
 • Middelskole 1915-1916
 • Befalskurs 1917
 • Bibelskole 1918-1919
 • Handelsskole 1939

Yrke

 • Emissær og ungdomssekretær i Indremisjonsselskapet 1919-1927
 • Redaktør for ukebladet Hyrden, Trondheim 1927-1937
 • Disponent for Trøndelag misjonshotell 1934-1937
 • Disponent for Nordenfjeldske oljeselskap, Nor A/S 1937-1952
 • Distriktssjef i Mobil Oil A/S Norge 1952-1963

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Formannskap 1945-1947
 • Varamedlem Trondheim Formannskap 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1961
 • Medlem Surnadal Kommunestyre 1963-1964

Offentlige verv

 • Medlem Nidaros bispedømmeråd 1933-1946
 • Formann Felleskommunikasjonsnemnda for Trondheim og Strinda 1946-1951
 • Varaformann Nidaros bispedømmeråd 1946-1954
 • Medlem Finansutvalget, Trondheim 1948-1961
 • Medlem Valgutvalget, Trondheim 1948-1961
 • Medlem Trafikkutvalget, Trondheim 1948-1951
 • Medlem Tilsynet for Nidaros Domkirke, Trondheim 1952-1955

Tillitsverv i partier

 • Formann Trondheim og Levanger krets av KrF 1945-1953
 • Formann Trondheim KrF 1945-1955
 • Medlem KrFs programnemnd 1946-1947
 • Medlem Styret for Trondheim og Levanger krets av KrF fra 1953
 • Varamedlem KrFs arbeidsutvalg 1954-1955
 • Medlem KrFs arbeidsutvalg 1955-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kretssekretær Trøndelag 1927-1937
 • Medlem Styret i De norske misjonshotellers forbund 1935-1945
 • Formann Styret for Trondhjems Indremisjon 1944
 • Medlem Hovedstyret i Det Norsk Lutherske Indremisjonsselskap 1947-1956
 • Varamedlem Det frivillige kirkeråd 1948-1957
 • Medlem Representantskapet i Landsforeningen til fremme av trygg trafikk 1956-1961
 • Medlem Det frivillige kirkeråd 1957-1961
 • Varamedlem Det frivillige kirkeråd 1961-1965

Andre administrative verv

 • Formann Styret i det kristelige dagbladet Dagsavisa, Trondheim 1945-1955
 • Formann Bladstyret for KrFs presse 1950-1955
 • Varamedlem Styret for Norsk Mellomkirkelig Institutt 1954-1955
 • Medlem Styret for Barnevernsinstituttet Dronning Mauds Minne 1955-1957
 • Medlem Forstanderskapet ved Det teologiske Menighetsfakultetet 1961-1967
 • Formann Styret for Trondheim Bilruter 1965-1968
 • Medlem Styret for Tomb Jordbruksskole
 • Medlem Styret for Gjennestad Hagebruksskole
 • Medlem Styret for Fredly folkehøgskole

Litteratur

 • Sæter, Arne og Lars Sæter: Medarbeidere i Guds verksted