Tangvik, Lars

Tangvik, Lars (1902-1991)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Tangvik, Lars har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.05.1902 i Stadsbygd, Sør-Trøndelag
 • Død 28.07.1991
 • Sønn av gårdbruker Kristoffer Tangvik (1876-) og Elen Kristine Selbæk (1877-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1954 - 1957, V.
 • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, V.
 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1965 - 09.02.1967
  Medlem, Protokollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1924
 • Cand.theol. 1929
 • Praktikum 1929

Yrke

 • Hjelpeprest hos sognepresten i Grønland, Oslo 1930-1933
 • Sogneprest i Leksvik 1933-1940
 • Sogneprest i Øvre Stjørdal 1940-1948
 • Prost i Stjørdal prosti 1946-1956
 • Sogneprest i Nedre Stjørdal 1948-1956
 • Kirkelig medarbeider i "Nidaros" 1948-1959
 • Sogneprest i Bakklandet, Trondheim 1956-1971

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hegra Herredsstyre 1945-1947
 • Medlem Stjørdal Formannskap 1949-1951, 1951-1955
 • Medlem Trondheim Bystyre 1957-1959, 1959-1963
 • Medlem Trondheim Formannskap 1963-1965

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Leksvik 1933-1940
 • Formann Leksvik, Hegra og Stjørdal menighetsråd 1933-1942
 • Formann Leksvik, Hegra og Stjørdal menighetsråd 1945-1956
 • Medlem Skolestyret, Hegra 1945-1948
 • Medlem Skolestyret, Stjørdal 1948-1950
 • Formann Skolestyret, Stjørdal 1950-1955
 • Formann Nidaros bispedømmeråds dikoniutvalg 1959-1965

Tillitsverv i partier

 • Formann Trondheim Venstrelag 1957-1959
 • Medlem Venstres kulturutvalg 1958-1962
 • Formann Sør-Trøndelag Venstrelag 1961-1966
 • Medlem Venstres landsstyre 1962-1966
 • Formann Venstres kulturutvalg 1963-1963
 • Nestformann Venstres kulturutvalg 1964-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsstyret i Det norske misjonsselskap 1948-1957
 • Medlem Landsstyret i Den norske kirkes presteforening 1950-1952
 • Medlem Landsstyret i Den norske kirkes presteforening 1954-1956
 • Formann Styret i Trondheim og omegn prestelag 1957-1959
 • Medlem Landsstyret i Den norske kirkes presteforening 1958-1962
 • Formann Landsstyret i Norges finnemisjonsselskap 1960-1966

Litteratur

 • Tangvik, Lars: Har skrevet i "Nidaros", kirkespalte, i "Urd",og i "Lutherske kirketidende"
 • Tangvik, Lars: Festskrift for biskop Fjellbu, i: Årbok for Nidaros bispedømme