Dåvøy, Laila

Dåvøy, Laila (1948-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2009-2013
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 11.08.1948 i Bergen
 • Datter av skipsbygger Konrad Johan Stene (1921-1994) og ekspeditrise Astrid Breistein (1917-2004)

Stortingsperioder

 • Representant nr 15 for Hordaland, 2005 - 2009, KrF.
 • Representant nr 8 for Hordaland, 2009 - 2013, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.2005-17.10.2005, Torill Selsvold Nyborg møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2009-2013

  Femte visepresident, Stortinget, 04.03.2013 - 30.09.2013

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 20.10.2009 - 28.09.2012
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 28.09.2012 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Nestleder, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 21.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Første varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Kultur- og vitenskapsdepartementet, 1989 - 1990
  Statssekretær, Kultur- og kirkedepartementet, 20.08.1990 - 03.11.1990
  Statsråd, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 15.03.1999 - 17.03.2000
  Statsråd, Barne- og familiedepartementet, 19.10.2001 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ny-Krohnborg skole 1955-1964
 • U. Pihl. gymnas (engelsklinjen) 1964-1967
 • Haukeland sykepleierskole 1967-1970
 • Ex.phil., UiB 1979
 • Grunnfag sykepleiervitenskap, UiB 1980
 • Adm. videreutdanning, Diakonhjemmets høgskole 1984

Yrke

 • Sykepleier, Kir. avd. Haukeland sykehus 1970-1971
 • Sykepleier, Psyk. klinikk Haukeland sykehus 1972-1973
 • Ass. avd. sykepleier og avd. sykepleier, Sandviken sykehus 1973-1975
 • Nattavd. sykepleier, Blå Kors Sosialbygg 1978-1979
 • Oversykepleier, Finilly 1981-1985
 • Timelærer, Diakonissehjemmets Sykepleierpleierhøgskole 1983-1989
 • Kurator, HVPU Fylkesteamet i Hordaland 1985-1987
 • Daglig leder, Ledelse & Dialog 2000-2001

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Askøy Formannskap 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Hordaland 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Likestillingsutvalget, Askøy 1980-1984
 • Medlem Utvalget for Legeseksjonen ved Askøy sjukeheim, Askøy 1982-1984
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Askøy 1984-1988
 • Medlem Samferdselsstyret, Askøy 1984-1988
 • Medlem Interimstyret for Landslaget for Kommunalt Rusmiddelarbeid 1987-1988
 • Medlem Kulturstyret, Hordaland 1988-1992
 • Lekdommer Herredsretten 1988-1992
 • Nestleder Landslaget for Kommunalt Rusmiddelarbeid 1988-1989
 • Medlem Hordaland Kunstnersentrum 1990-1992
 • Medlem Rådet for Norges-informasjon 1990
 • Leder Norsk komité for FNs kulturtiår 1990
 • Medlem Kringkastingsrådet 1994-2001
 • Medlem Arbeidsvurderingsutvalget 1995-1997
 • Medlem Sykehusutvalget 1998-1999

Tillitsverv i partier

 • 2. nestleder KrFs fylkesstyre 1988-1989
 • Medlem KrFs sentralstyre 1991-1992
 • Medlem KrFs landsstyre 1991-1992
 • Medlem KrFs strategiutvalg 2000-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Norsk Sykepleierforbund, Askøy 1985-1989
 • Medlem Bergen og omland Revmatikerforening 1987-1989
 • Nestleder og leder Norsk Sykepleierforbund, Hordaland 1987-1992
 • Leder og nestleder Norsk Revmatikerforbund, Hordaland 1988-1990
 • Medlem Permanent Committee of Nurses 1992-1998 PCN i EU
 • Nestleder og leder Sykepleiernes Samarbeid i Norden 1992-1998
 • Forbundsleder Norsk sykepleierforbund 1992-1998
 • Medlem og leder WHOs steering group for Nurses and Midwives 1996-1998
 • Medlem International Council of Nurses 1997-1999

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Bergen Diakonissehjems Sykepleierhøgskole 1987-1989
 • Medlem Styret for Vettre kurs og konferansehotell 1992-1998
 • Leder Styret for Maske Management Beyen AS 2000-2001
 • Leder Styret for Nøkkelkompetanse AS 2000-2001
 • Medlem Styret for Ledelse & Dialog AS 2000-2001