Aune, Leif Jørgen

Aune, Leif Jørgen (1925-2019)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Aune, Leif Jørgen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.06.1925 i Bodø, Nordland
 • Død 20.07.2019
 • Sønn av sykehusdirektør Leif Aune (1895-1962) og husmor Alfhild Gjermstad (1900-1949)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 19.03.1971 - 18.10.1972
  Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 16.10.1973 - 15.01.1976
  Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 15.01.1976 - 11.01.1978

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1945
 • Cand.oecon. 1951

Yrke

 • Konsulent i Studieselskapet for nord-norsk næringsliv 1951
 • Sekretær Kontoret for områdeplanlegging i Nordland 1951-1954
 • Konsulent Nord-Norge-fondet 1954-1961
 • Underdirektør i Distriktenes utbyggingsfond 1961-1970
 • Finansrådmann i Tromsø 1970-1978
 • Spesialoppdrag Industridepartementet 1978 (mars-august 1978)
 • Administrerende direktør i Distriktenes utbyggingsfond 1978-1990

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1990

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Samferdselsrådet 1960-1964
 • Formann Utvalg for å vurdere utnyttelse av bjerkevirke i Nord-Norge 1960
 • Sekretær Utbyggingsfondets trålerkomite 1960-1961
 • Medlem Nordkalottutvalget 1965-1972
 • Formann Landsdelskomiteen for Nord-Norge 1969-1972
 • Formann Statens pendlerutvalg 1971-1972
 • Medlem Statens trafikksikkerhetsutvalg 1971-1972
 • Medlem Lokaliseringsutvalget 1971-1972
 • Varamedlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1973-1976
 • Formann Voksenopplæringsrådet 1978-1981
 • Leder Utvalg til å se nærmere på skipsbyggingsindustriens problemer 1978-1982
 • Medlem Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt 1980-1982
 • Medlem Rådet for Norsk fjernundervisning 1980-1982
 • Leder Skattekommisjonen av 1981 1981-1984
 • Formann Styret for Statens flyktningesekretariat 1982-1987
 • Formann Fauske utviklingsselskap 1992-1995
 • Formann Styret for Ullevål sykehus 1993-1996

Tillitsverv i partier

 • Formann Bodø arbeidersamfund 1952-1954

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Direksjonen i Det kongelige Selskap for Norges Vel fra 1978
 • Visepreces Direksjonen i Det kongelige Selskap for Norges Vel 1990-1995

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Troms Fryseri 1970-1972
 • Medlem Styret for Sagapart A/S 1973-1975
 • Medlem Styret for Christiania Bank og Kreditkasse 1978-1988