Blakset, Leiv

Blakset, Leiv (1928-2005)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 232 dager

Gå til bildegalleri

Blakset, Leiv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.12.1928 i Herøy, Nordland
 • Død 22.05.2005
 • Sønn av lærer og klokker Knut Blakset (1899-1971) og husmor Agnes Olivia Bergset (1898-1943)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1977 - 1981, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1981 - 1985, Sp.
 • Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1985 - 1989, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1989 - 1993, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  1. varapresident, Odelstinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  2. varapresident, Odelstinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.10.1986
  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 15.05.1986 - 10.10.1988
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.10.1986 - 30.09.1989
  Sekretær, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 10.10.1988 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 13.11.1985 - 03.11.1988
  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole, Eid 1946
 • Agronomeksamen, Mindresunde Jordbruksskule 1949
 • Lærereksamen ved Elverum offentlige Lærerskole 1966

Yrke

 • Gardbruker på slektsgarden Blakset i Stryn kommune 1950-1983
 • Lærer i framhaldsskolen, Blaksæter 1953-1962
 • Lærer ved Flo skule, Stryn 1962-1963
 • Lærer ved Blakset skule 1963-1964
 • Lærer ved Fjelli skule, Blaksæter 1966-1977
 • Rektor ved Blakset skule 1977-1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Innvik Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963
 • Medlem Innvik Formannskap 1963-1964
 • Medlem Stryn Kommunestyre 1971-1975
 • Varaordfører Stryn Kommunestyre 1975-1976
 • Ordfører Stryn Kommunestyre 1977-1979, 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Sosialstyret, Stryn 1971-1975
 • Medlem Barnevernsnemnda, Stryn 1971-1975
 • Formann Generalplannemnda, Stryn 1976
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane Teater 1979-1991
 • Medlem Fylkeskulturutvalget, Sogn og Fjordane 1979-1983
 • Medlem Nærings- og ressursutvalget, Sogn og Fjordane 1983-1985
 • Formann Nemnda til å utrede museumsplan for Sogn og Fjordane 1983-1987
 • Medlem Samordningsnemnda for hestesentre 1994-1998

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Stryn Sp 1977-1983
 • Medlem Programkomiteen i Sp (Stortingsvalprogrammet 1985) 1983-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Blakset Skyttarlag 1949-1950
 • Medlem Styret for Fjordane Skikrins 1953-1956
 • Formann Blakset Idrettslag 1955-1962
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane Skiinstruktørlaug 1964-1972
 • Formann Idrettslaget Veten 1968-1976
 • Formann Blakset Sauealslag 1970
 • Formann Idrettsmerkegruppa i idrettslaget 1970-1995
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane Idrettskrins 1973-1976
 • Nestformann Styret for Norges Fjordhestlag 1993-1997
 • Sekretær Lions Club, Stryn 1998-1999
 • Visepresident Lions Club, Stryn 1999-2000
 • President Lions Club, Stryn 2000-2001

Andre administrative verv

 • Formann Styret for P/L Fruktlageret Blaksæter 1962-1964
 • Ordfører Representantskapet for Indre Nordfjord Brannkasse 1975-1985
 • Formann Styret for A/S Fjordtre, Utvik 1984-1991
 • Ordfører Representantskapet for Gjensidige, Sogn og Fjordane 1986-2000
 • Nestformann Styret for Norsk Fjordhestsenter A/S 1993-1995
 • Leder Representantskapet for Gjensidige Bank A/S 1993-1995
 • Formann Styret for Norsk Fjordhestsenter A/S 1995-1997

Litteratur

 • Blakset, Leiv: "Vinteridrett i Nordfjord." I: Årbok for Nordfjord 1994
 • Blakset, Leiv: Om varslingssystemet for krig i gammal tid, og om leidangen, 1966
 • Blakset, Leiv: "Nordsida av Innvik sokn", i Leiv Blakset et al.: Innvik kyrkje 175 år, 1999
 • Blakset, Leiv: "Grensene for Innvik sokn", i Leiv Blakset et al.: Innvik kyrkje 175 år, 1999
 • Blakset, Leiv: Peder Gald, foregangsmann og velgjerar, 2004