Burull, Leif Bjorholt

Burull, Leif Bjorholt (1895-1971)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Burull, Leif Bjorholt har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.11.1895 i Langesund, Telemark
 • Død 18.11.1971
 • Sønn av sløydforstander Peter Burull (1869-1924) og Olea Opsahl (1866-1957)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1945 - 1949, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Vei- og jernbanekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1914
 • Cand.jur. 1920

Yrke

 • Dommerfullmektig i Sør-Hedemark 1921-1923
 • Sakførerfullmektig Hamar 1923-1927
 • Egen sakførerforretning i Hamar 1927-1971
 • Konstituert politimester Hamar 1945
 • Offentlig forsvarer i Nord-Hedmark og Sør-Hedmark domssokn 1950-1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hamar Bystyre 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947

Offentlige verv

 • Formann Byggekomiteen for Hamar krematorium 1936-1938
 • Formann Skolestyret, Hamar 1939-1941
 • Formann Komiteen for utgivelse av Hamar byhistorie 1940-1948
 • Formann Skolestyret, Hamar 1945-1946
 • Viseformann Forstanderskapet ved Hamar katedralskole 1946-1958
 • Medlem Overligningsnemnda, Hamar fra 1954
 • Medlem Hamar menighetsråd 1954-1957
 • Formann Forstanderskapet ved Hamar katedralskole 1958-1959

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Hamar høyreforening 1932-1938
 • Formann Høyres sekretariat for Hamar og Hedmarksbygdene 1935-1940
 • Formann Hamar høyreforening 1938-1946
 • Ordfører Representantskapet for Hedmark høyre 1953-1959

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Hamar og omegn lytterforening fra 1934
 • Formann Østlandets lytterforening fra 1937 medstifter av foreningen i 1934
 • Medlem Styret i Hedmark slektshistorielag 1941-1957
 • Formann Hedmark slektshistorielag 1943-1957
 • Medlem Styret i Hamar handelstands forening fra 1946 fram til ca. 1970
 • Medlem Rådet for Riksmålsforbundet 1952-1956
 • Formann Styret i Hamar lokallag av Foreningen Norden 1953-1958
 • President Hamar Rotaryklubb 1958-1959 stifter av klubben i 1951
 • Medlem Styret for De norske lytterforeningers riksforbund

Andre administrative verv

 • Medlem Kontrollkomiteen i Hamar Sparebank 1929-1935
 • Medlem Representantskapet for A/S Hamar Stiftstidende 1936-1945
 • Medlem Direksjonen i Hamar Sparebank 1937-1955
 • Medlem Styret for A/S Hamar Stiftstidende 1949-1950
 • Formann Styret for A/S Hamar Stiftstidende 1950-1969
 • Formann Styret for Hamar Sparebank 1955-1971
 • Sekretær Hamar kreditorforening sekretær i ca. 35 år

Litteratur

 • Burull, Leif Bjorholt: Stamtavle for slektene Opsahl og Berger fra Elverum, Hamar 1936
 • Burull, Leif Bjorholt: Stamtavle for slekten Burull, Hamar 1938
 • Burull, Leif Bjorholt: Slekten Halvorsen fra Møllerløkken, Hamar 1946
 • Burull, Leif Bjorholt: Stortingets Vei- og jernbanekomite 1851-1949, Oslo 1949
 • Burull, Leif Bjorholt: Hamar Rotaryklubbs 10-årsjubileum, 1961