Erdal, Leiv

Erdal, Leiv (1915-2009)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 138 dager

Gå til bildegalleri

Erdal, Leiv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.08.1915 i Naustdal, Sogn og Fjordane
 • Død 20.11.2009
 • Sønn av bonde, lensmann, ordfører Bendik Henriksen Erdal (1879-1937) og husmor Oleanna Mathiasdatter Naustdal (1884-1966)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1973-16.10.1973 for John Austrheim.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Naustdal folkeskule 1922-1929
 • Fana Folkehøgskule 1933-1934
 • Sogn og Fjordane fylkes jordbruksskule på Mo, Førde 1934-1936
 • 4. Divisjons Befalsskole, Bergen 1936-1937
 • Diverse militær- og politifaglige kurs 1937-1966
 • Politiskolens lensmannskurs, Oslo 1954
 • Studieopphold ved Kripos, Oslo 1966

Yrke

 • Gardsarbeider og pelsdyrrøkter 1930-1933
 • Sersjant ved rekruttskoler I.R. 10 1938-1939
 • Fenrik i Hæren, troppssjef ved nøytralitetsvakt 1939
 • Lensmannsbetjent i Fjaler 1940-1941
 • Konstituert lensmann i Naustdal 1941-1942 (avsatt av styresmaktene)
 • Avdelingssjef i Vestlandske Kjøpelag 1942-1945
 • Etterforskingsbetjent ved Sogn og Fjordane politidistrikt, Landssvikavdelinga 1945
 • Lensmann i Naustdal og Vevring 1945-1963
 • Lensmann i Naustdal 1964-1977 (etter kommunereguleringa i 1964)
 • Lensmann i Førde og Naustdal 1977-1982

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Troppssjef under kampene i Valdres, Fjordane IR 10 1940
 • Forelest og orientert for Krigsskolens kadetter om erfaringer som norsk befalingsmann under kampene i Valdres i april 1940 1991-2005

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • H.M. Kongens deltakermedalje for krigsinnsats i 1940
 • Sp's hedersmerke 1981
 • Æreskadett, Krigsskolen 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Naustdal Kommunestyre 1951-1955, 1955-1959
 • Medlem Naustdal Formannskap 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Ungdoms- og idrettsutvalget, Naustdal 1948-1963
 • Medlem Skolestyret, Naustdal 1958-1963
 • Formann Bygningsrådet, Naustdal 1959-1963
 • Overformynder , Naustdal 1964-1991
 • Medlem Folketrygdfondet - 3. fondsstyre, Bergen 1968-1971
 • Varaformann Folketrygdfondet - 3. fondsstyre, Bergen 1972-1984
 • Varamedlem Hovedstyret for Folketrygdfondet 1972-1984
 • Medlem Fylkesskolestyret, Sogn og Fjordane 1976-1979
 • Formann Forliksrådet, Naustdal 1980-1991

Tillitsverv i partier

 • Formann Naustdal Sp 1956-1967
 • Medlem Sp's landsstyre 1966-1978
 • Formann Sogn og Fjordane Sp 1966-1978
 • Varamedlem Sp's sentralstyre 1975-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Sunnfjord ungdomslag 1946-1949
 • Medlem Norges Bondelags utval til revisjon av Odelslova 1967-1968
 • Formann Sunnfjord Sogelag og styret for Sunnfjord Folkemuseum 1972-1986
 • Formann Sogn og Fjordane lensmannslag 1973-1975
 • Takst- og tillitsmann Sogn og Fjordane Skogselskap ved skogreisingsplanen for Naustdal

Andre administrative verv

 • Formann Forstanderskapet ved Naustdal Sparebank 1977-1979

Litteratur

 • Norges lensmenn, Norges lensmannslag Oslo 1952 og 1980
 • Ulateig, Egil: To levende og to døde, Metope Oslo 1987
 • Lensmannstradisjon, Institutt for Kulturstudier, UiO Oslo 2001
 • Hauge, Andreas og Knut Werner-Hagen: Bagn 1940, Forsvarsmuseets småskrift nr. 26, Forsvarsmuseet Oslo 2001