Granli, Leif

Granli, Leif (1909-1988)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1969-1973
Ansiennitet:
27 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Granli, Leif har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.09.1909 i Hegra, Nord-Trøndelag
 • Død 17.03.1988
 • Sønn av snekker Paul Troseth og Severine Buland

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1969 - 1973, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 25.09.1963-30.09.1965, Hans Mikal Solsem møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1965-12.10.1965, Hans Mikal Solsem møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  Midlertidig visepresident, Stortinget, 09.05.1966 - 13.05.1966
  Visepresident, Stortinget, 02.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Visepresident, Stortinget, 08.10.1969 - 01.10.1972
  President, Stortinget, 02.10.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Justiskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Justiskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Sekretær, Finans- og tollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 25.09.1963
  Sekretær, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 25.09.1963

  1965-69

  Medlem, Landbrukskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 02.10.1967
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 02.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Forsvarskomiteen, 14.10.1969 - 24.03.1971
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 24.03.1971 - 19.10.1972

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1957 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1965-69

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruksdepartementet, 25.09.1963 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Arbeiderhøgskolen, Malmøya 1934
 • Den nordiske folkehøgskole Genéve 1936

Yrke

 • Småbruker på eget bruk 1935-1940
 • Journalist i "Arbeider-avisen", Trondheim 1937-1940
 • Redaktør av Hardanger folkeblad, Odda 1940-1941
 • Fylkesmann i Nord-Trøndelag 1972-1979

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Frol Formannskap 1933-1934, 1934-1937, 1937-1940, 1945-1947, 1947-1949
 • Medlem Levanger Kommunestyre 1959-1963, 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Veinemnda, Frol 1937-1947
 • Medlem Skolestyret, Frol 1937-1940
 • Medlem Legatstyret, Frol 1937-1940
 • Medlem Bibliotekstyret, Frol 1937-1940
 • Medlem Styret for Norges Kommunalbank 1950-1982
 • Medlem Styret for Norges kommunalbanks garantifond 1959-1967
 • Medlem Statens anbudsråd 1961-1970
 • Formann Statens vassforsyningsråd 1962-1974
 • Medlem Komiteen til å foreta en undersøkelse av utviklingen av formuesfordelingen og eiendomsretten til produksjonskapitalen og for å peke på mulige tiltak som kan treffes for å motvirke eventuelle uheldige sider ved utviklingen 1963-1974
 • Varamedlem Styret for Norges kommunalbanks garantifond 1967-1973
 • Nestformann Utvalget av 1969 til å utrede de spesielle problemer som knytter seg til konstitusjonelt ansvar i forbindelse med delegert forvaltningsmyndighet mm fra 1969
 • Formann Rådgivende utvalg til å bistå administrasjon i lokaliseringsspørsmål vedrørende statsinstitusjoner 1974-1978
 • Formann Utvalg for vurdering av sikkerhetsforholdene i forbindelse med kjernekraftverk 1976-1977

Tillitsverv i partier

 • Formann Frol Arbeiderparti 1931-1933
 • Medlem Styret for Frol arbeiderparti 1931-1931, 1934-1935
 • Formann Inn-Trøndelag Arbeiderparti 1935-1947
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1939-1948

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem og formann Styret for Frol lokallag av IOGT