Grøner, Leif

Grøner, Leif (1884-1971)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Grøner, Leif har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.11.1884 i Bodø, Nordland
 • Død 17.10.1971
 • Sønn av prost Thor Christiansen Grøner (1850-1937) og Marie Nicoline Bødtker (1854-1933)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Østfold, 1945 - 1949, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Protokollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1903
 • Cand.jur. 1908

Yrke

 • Vernepliktig offiser 1904
 • Edsvoren fullmektig i Nordfjord 1908-1909
 • Overrettssakfører i Nordfjord 1910-1913
 • Banksjef i Måløy 1913-1916
 • Ansatt i Oslobanken 1916-1923
 • Banksjef i Molde 1923
 • Banksjef i Fredrikstad Privatbank 1924-1926
 • Banksjef i Fredrikstad og Omegns bank 1926-1954

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Medlem av staben i Mil.org.-organisasjonen 1132

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Kontrollkomiteen for Norges Kommunalbank 1945-1955
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1950-1954

Andre administrative verv

 • Ordfører Representantskapet for Rena Kartonfabrik 1939-1957
 • Medlem Styret for Rena Kartonfabrik 1957-1960
 • Medlem Kontrollkomiteen i Norges hypotekforening for næringslivet
 • Medlem Representantskapet for A/S Forenede industrier
 • Medlem Kontrollkomiteen i A/S Forenede blikkemballagefabrikker, Moss