Hansen, Leif

Hansen, Leif (1905-1982)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 277 dager

Gå til bildegalleri

Hansen, Leif har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.10.1905 i Ringsaker, Hedmark
 • Død 21.07.1982
 • Sønn av småbruker og gårdsarbeider Hans Hagastuen og Berte

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1945 - 1949, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1954 - 1957, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 11.01.1950-19.11.1951 for Kristian Fjeld.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.01.1950 - 19.11.1951

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hedmark småbruksskole 1930

Yrke

 • Jordbruksarbeider (fra 14-års alderen)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ringsaker Kommunestyre 1937-1940, 1945-1947, 1947-1951

Offentlige verv

 • Formann Landbruksnemnda, Ringsaker 1945-1951
 • Nestleder Jordstyret, Ringsaker 1945-1951
 • Nestformann Jordstyret, Ringsaker 1951-1955
 • Formann Styret for Ringsaker Barnehjem 1952-1954
 • Formann Byggekomiteen for Saugstad nye skole 1953-1954
 • Formann Kretstilsynet for Saugstad skole

Tillitsverv i partier

 • Formann Gaupen Arbeiderlag 1934-1940, 1945-1949, 1956-1956
 • Medlem Styret for Hedmark fylkes arbeiderparti 1948-1958
 • Medlem og sekretær Styret for Gaupen Arbeiderlag 1971-1977
 • Medlem Gaupen Arbeiderlags Husstyre i en årrekke

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Hamar Arbeiderblad 1946-1964