Heløe, Leif Arne

Heløe, Leif Arne (1932-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 62 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.08.1932 i Harstad, Troms
 • Sønn av drosjeeier Leif Holm Heløe (1901-1958) og kasserer Aslaug Olivia Øyen Thoresen (1897-1977)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1965 - 1969, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1969 - 1973, H.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 14.10.1981 - 09.05.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Harstad interkommunale høgere allmennskole 1946-1952
 • Cand.odont., Norges Tannlegehøgskole 1952-1956
 • Dr.odont., Universitetet i Oslo 1974

Yrke

 • Stasjonstannlege ved Ramsund orlogsstasjon 1956-1957
 • Skoletannlege i Harstad 1957-1960
 • Distriktstannlege og styrer av Harstad tannlegedistrikt 1960-1969
 • Konstituert fylkestannlege i Troms 1966
 • Forskningsstipendiat Norges allmenvitenskapelige forskningsråd (NAVF) 1970-1971
 • Universitetsstipendiat Oslo 1971-1974
 • Professor i samfunnsodontologi 1975-1981
 • Prodekanus ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo 1981
 • Gjesteforsker ved National Institute of Health i USA 1986-1987
 • Professor i samfunnsodontologi 1987-1988
 • Administrerende direktør i Norges allmenvitenskapelige forskningsråd (NAVF) 1988-1991
 • Fylkesmann i Troms 1991-2000
 • Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning fra 2000 (deltid)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Æresdoktor ved universitetet i Kuopio i Finland 1982
 • Æresdoktor ved universitetet i Lund i Sverige 1984
 • Kommandør av Finlands Lejon-orden 1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Harstad Bystyre 1959-1963
 • Medlem Harstad Formannskap 1963-1967
 • Ordfører Harstad Bystyre 1967-1969

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Troms 1963-1967
 • Medlem Fylkesutvalg, Troms 1967-1969

Offentlige verv

 • Leder Styret for Festspillene i Nord-Norge 1964-1968 (representant for Harstad kommune)
 • Nestformann Styret for Harstad sykehus 1964-1967
 • Medlem Utredningskomiteen for ungdomsarbeidet (Hauglin-komiteen) 1968-1971
 • Medlem Teaterkomiteen av 1968 1968-1970
 • Ordfører Rådet for Festspillene i Nord-Norge 1968-1970
 • Formann Styret for Hålogaland Teater 1971-1973
 • Formann Styret for Riksteateret 1973-1980
 • Nestformann Rådet for sosialarbeiderutdanning 1979-1981
 • Medlem Rådet for European Science Foundation (EFS) 1988-1991
 • Medlem Styret for Ullevål sykehus 1989-1991
 • Leder Styret for Statens teaterhøgskole 1989-1997
 • Medlem internasjonal komité til å evaluere Finlands akademi 1991-1992
 • Medlem Styret for Norsk teater og orkesterforening 1993-1997
 • Formann Styret for Hålogaland Teater 1993-2000
 • Leder Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten 1994-1996 (statens sykehusråd)
 • Medlem Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren 1995-1997 ("Rattsø-utvalget")
 • Leder Styret for Norsk teater og orkesterforening 1997-2005
 • Medlem Utvalg som skal gjennomgå oppgavefordelingen mellom stat, fylkeskommuner og kommuner 1998-2000 ("Wilhelmsen-utvalget")
 • Medlem Styret for Jenter for høyere studier, Oslo 1998
 • Medlem Styret for Hålogaland Teater fra 2000
 • Leder Interimstyret for tannlegeutdanningen ved Universitetet i Tromsø 2001-2004
 • Leder Styret for stiftelsen Frambu 2002-2006
 • 1. varamedlem Styret for Universitetet i Tromsø 2002-2005
 • Leder Styret i NORSAFETY, Harstad 2003-2006
 • Medlem Programstyret for velferdsforskning ved Norges Forskningsråd fra 2003

Tillitsverv i partier

 • Formann Troms Unge Høyre 1960-1965
 • Medlem Unge Høyres sentralstyre 1961-1965
 • Formann Harstad Høyreforening 1963-1966
 • Formann Høyres bystyregruppe i Harstad 1964-1967
 • Formann Troms Høyre 1966-1968
 • Formann Høyres sosialpolitiske utredningsutvalg 1971-1973
 • Medlem Høyres politiske råd 1976-1982
 • Medlem Høyres programkomité 1978-1981
 • Medlem Sentralstyret i Høyre 1981-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Hovedstyret i Den Norske Tannlægeforening 1975-1977
 • Visepresident Hovedstyret i Den Norske Tannlægeforening 1977-1981

Andre administrative verv

 • Leder Styret for forskningskonsernet NORUT A/S, Tromsø 1993-2000
 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1993-1997
 • Medlem Styret for forskningsselskapet Akvaplan-Niva A/S, Tromsø 1993-2000

Litteratur

 • Ca. 90 vitenskapelige artikler. I det vesentligste om odontologiske og sosialmedisinske emner. I de senere år publikasjoner om forvaltningsspørsmål
 • Ca. 120 populærvitenskapelige artikler, kronikker, publiserte foredrag m.m
 • Heløe, Leif Arne: A socio-dental study in a disadvantaged rural population, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1974