Haraldseth, Leif

Haraldseth, Leif (1929-2019)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Haraldseth, Leif har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.11.1929 i Drammen, Buskerud
 • Død 08.04.2019
 • Sønn av arbeider Hans Haraldseth (1905-1977) og hjemmeværende Ingrid (1907-1999)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 09.05.1986 - 20.02.1987

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1944-1947
 • Jernbaneskolen 1950
 • Genéveskolen 1959
 • LO-skolen 1965

Yrke

 • Bud NSB 1947-1949
 • Telegrafist 1951-1965
 • Fylkesmann i Buskerud 1989-1999 (utnevnt 1988)

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Buskerud Industriselskap 1966-1970
 • Rådgiver og medlem Delegasjon til International Labour Organization (ILO), Genève 1970-1979
 • Medlem Styret for Statens Teknologiske Institutt 1973-1977
 • Medlem Styret for Feriefondet 1973-1986
 • Medlem Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) 1977-1980
 • Medlem Rikslønnsnemnda 1977-1986
 • Medlem Styret for Industrifondet 1978-1982
 • Medlem Arbeidsdirektoratets styre 1979-1980
 • Medlem Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI), 1980-1981
 • Medlem Styret for Arbeidstilsynet 1980-1984
 • Nestleder Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD), 1980-1981
 • Medlem Styret for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 1981-1986
 • Medlem Den norske ILO-komite 1983-1986
 • Medlem Arbeidsrettsrådet 1988-1989
 • Formann Lokaliseringsutvalg for Televerket 1990
 • Rådgiver FNs konferanse (deltok 2 ganger og delte plass med representant fra NAF)

Tillitsverv i partier

 • Formann Styret for Arbeiderbevegelsens internasjonale støttekomite 1985-1989
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1987-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Distriktssekretær LO-Buskerud 1965-1969
 • Sekretær LO 1969-1977
 • Nestformann Folk og forsvar 1973-1979
 • Formann Den Norske Spaniakomité 1977-1984
 • Nestformann LO 1977-1987
 • Medlem Styret for Samvirke 1985-1989
 • Medlem styret for Nordens Faglige Samoorg 1985-1989
 • Visepresident Euro-LO 1985-1989
 • Leder LO 1987-1989

Andre administrative verv

 • Nestformann Styret for A/S Sydvaranger 1973-1978
 • Formann Representantskapet for Landsbanken 1985-1989
 • Formann Styret for FAFO 1987-1989
 • Medlem Styret for Norsk Hydro 1988-1998