Grønnevet, Leiv

Grønnevet, Leiv (1943-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1969-1973

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 20.05.1943

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 1969 - 1973, H.

Medlemskap i regjering

  • Statssekretær, Fiskeridepartementet, 14.10.1981 - 15.06.1984

Verv

Offentlige verv

  • Medlem Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge 1981-1984
  • Medlem Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk 1981-1984
  • Medlem Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord 1982-1984
  • Leder Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet 1984-1987
  • Varamedlem Selfangstrådet 1984-1986
  • Varamedlem Rådet for norsk utviklingshjelp 1984-1988