Jensen, Lena

Jensen, Lena (1973-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Troms 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 29.01.1973 i Tromsø, Troms
 • Datter av småbruker/selvstendig næringsdrivende Alfon Edvin Jensen (1943-) og småbruker Judith Henriette Djupen (1946-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Troms, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 5 for Troms, 2005 - 2009, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 10.11.2005 - 28.02.2008
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 10.11.2005 - 28.02.2008
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Vara innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 03.10.2007 - 30.09.2009
  Andre varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 17.10.2007 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lakselvbukt skole 1980-1987
 • Laksvatn skole 1987-1989
 • Nordkjosbotn videregående skole, allmennfag 1989-1993
 • Cand.mag. mellomfag pedagogikk, EDB for samfunnsfag og humaniora, hovedfag sosiologi, UiT 1996-2001

Yrke

 • Servitør ved Lakselvbukt kro 1991-1994 (deltid i helgene)
 • Assistent ved Maurtua barnehage 1993-1994
 • Ungdomssekretær ved Nei til EU 1994
 • Seminarlærer for grunnfag sosiologi ved Universitetet i Tromsø 2000
 • Rådgiver i Den norske Forleggerforening fra 2010

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tromsø Kommunestyre 1995-1999, 1999-2001

Offentlige verv

 • Medlem Oppvekstkomiteen, Tromsø 1995-1999
 • Nestleder Kulturstyret, Tromsø 1999-2001
 • Medlem Nasjonalt foreldreutvalg for barnehager fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Balsfjord SU 1991-1992
 • Medlem Styret for Troms SU 1995-1996
 • Medlem Kvinnepolitisk utvalg i Troms SV 1998-2000
 • Varamedlem AU i Troms SV fra 2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Troms Ungdom mot EU 1994-1995
 • Varamedlem Styret for Kommunenes Sentralforbund i Troms 1999-2001
 • Leder Lakselvbukt utviklingslag 2000-2001