Kongshaug, Leif Helge

Kongshaug, Leif Helge (1949-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 31.07.1949 i Bremsnes, Møre og Romsdal
 • Sønn av gårdbruker/veiarbeider Konrad Kongshaug (1909-1985) og husmor Astrid Nasvik (1914-1994)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, V.
 • Representant nr 8 for Møre og Romsdal, 2005 - 2009, V.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  Varasekretær, Stortinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

  2005-2009

  2. varapresident, Lagtinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Valgkomiteen, 14.11.1997 - 30.09.2001

  2005-2009

  Medlem, Næringskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1997-2001

  Medlem, Utvalget for å vurdere stortingsrepresentantenes arbeidsvilkår, 06.04.2000 - 22.03.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Nestleder gruppestyret, Venstre, 01.10.1997 - 17.03.2000

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Landbruksdepartementet, 19.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1956-1963
 • Averøy framhaldsskole 1963-1964
 • Averøy realskole 1964-1966
 • Gymnas (reallinje) 1966-1969
 • 2-årig lærerskole 1970-1972
 • Kroppsøving grunnfag 1972-1973
 • Matematikk grunnfag 1973-1974
 • Ledelse og administrasjon 1990-1991

Yrke

 • Lærervikar 1969-1970
 • Lærer 1974-1978
 • Rådgiver 1978-1986
 • Gårdbruker fra 1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Averøy Kommunestyre 1979-1983
 • Medlem Averøy Formannskap 1983-1986
 • Ordfører Averøy Kommunestyre 1986-1987, 1987-1991, 1991-1995, 1995-1997

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1991-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1995-1997

Offentlige verv

 • Formann Styret for Averøytunnel A/S 1987-1998
 • Medlem Reiselivsrådet, Møre og Romsdal 1991-1997
 • Medlem Nærings- og miljøutvalget 1991-1997
 • Formann Styret for Atlanterhavsvegen A/S 1992-1999
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Unge Venstre 1970-1972
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Venstre 1991-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Kårvåg I.L. 1975-1980

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Nordmøre Sparebank 1988-1998
 • Nestleder Styret for Nordmøre Energiverk A/S 1991-1998