Revheim, Leiv

Revheim, Leiv (1914-2001)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1965-1969

Gå til bildegalleri

Revheim, Leiv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 14.01.1914
  • Død 30.01.2001

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1965 - 1969, A.