Aasen, Liv

Aasen, Liv (1928-2005)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Aasen, Liv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.09.1928 i Bergen, Hordaland
 • Død 21.08.2005
 • Datter av lagersjef Malvin Olsen (1894-1962) og hjemmeværende Josefine Andersen (1892-1981)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Varasekretær, Stortinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

  1981-85

  Varasekretær, Lagtinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  1. varapresident, Lagtinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Samferdselskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1985 - 23.05.1986
  Nestleder, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Nestleder, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1970 - 1973
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1970 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1971 -

  1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1973 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1974 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1977 - 1981

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1981 - 1985

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 09.05.1986 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1947
 • Certificate in Proficiency in English Cambridge University, England 1948
 • Lærerskoleeksamen 1950
 • Eksamen ved Statens lærerskole i husstell, Os pr. Bergen 1951

Yrke

 • Lærer i folkeskolen i Fana 1951-1952
 • Lærer Kongsberg 1952-1956
 • Lærer i Trondheim 1956-1959
 • Øvingslærer for Statens lærerskoleklasser i Trondheim 1959-1960
 • Bodde i Wien og lagde en del reportasjer og artikler for norske aviser 1960-1963
 • Lærer ved Den nordiske folkehøyskole i Genéve 1962
 • Lærer i Trondheim 1963-1969
 • Lærer ved Den nordiske folkehøyskole i Genéve 1964
 • Rektor ved Den nordiske folkehøyskole i Genéve 1966

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kongsberg Bystyre 1955-1959
 • Medlem Trondheim Bystyre 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Komite i Kongsberg for informasjon og innsamling av penger til India-hjelpen 1952-1953
 • Medlem Kringkastingsrådet 1959-1965
 • Medlem Bibliotekstyret, Trondheim 1967-1969
 • Medlem Skolestyret, Trondheim 1967-1969
 • Medlem Velferdsutvalget, Trondheim 1967-1969
 • Leder Statens trafikksikkerhetsutvalg 1973-1975
 • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1978-1981
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1978-1981
 • Medlem Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1980-1985
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1980-1989
 • Leder Fellesrådet for parlamentarikere og vitenskapsmenn 1981-1985
 • Varamedlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1981-1984
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1985-1987

Tillitsverv i partier

 • Nestformann og sekretær Buskerud distriktslag av AUF 1953-1956
 • Medlem AUFs landsstyre 1958-1961
 • Formann Trondheim AUL 1959-1960
 • Medlem DNAs internasjonale utvalg 1970-1989
 • Vararepresentant Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1977-1987

Andre administrative verv

 • Deltaker Konferanse om voksenopplæring og ungdomsarbeid i India og Ceylon 1960
 • Deltaker Konferanse om voksenopplæring og ungdomsarbeid i India og Ceylon 1962