Andersen, Liv

Andersen, Liv (1919-1997)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1981-1985
Ansiennitet:
16 år, 5 dager

Gå til bildegalleri

Andersen, Liv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter