Berg-Hansen, Lisbeth

Berg-Hansen, Lisbeth (1963-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2013-2017
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 14.03.1963

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Nordland, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 2013 - 2017, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.2013-16.10.2013, Tone-Helen Toften møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Finanskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Fiskeridepartementet, 29.09.1992 - 25.10.1996
  Statssekretær, Statsministerens kontor, 20.10.2000 - 18.10.2001
  Statsråd, Fiskeri- og kystdepartementet, 20.10.2009 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kjella skole 1969-1978
 • Asphaugen videregående skole, tannlegeass. 1979-1980
 • Ytre Namdal videregående skole, akvakultur 1983-1984

Yrke

 • Tannlegeass. 1981-1985
 • Lærer i akvakultur, Ytre Namdal videregående skole 1985
 • Daglig leder, Bindalssmolt A.S. 1986-1988
 • Kundekonsulent, EWOS A.S. 1988-1992
 • Fiskeoppdretter, SinkaBerg-Hansen AS fra 2008

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bindal Kommunestyre 1987-1991
 • Varaordfører Bindal Kommunestyre 1995-1999, 1999-2003
 • Medlem Bindal Formannskap 2003-2007

Offentlige verv

 • Nestleder Styret for Høgskolen i Bodø
 • Nestleder Styret for Havforskningsinstituttet

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Nordland A 2001-2005
 • Medlem A's Europautvalg

Tillitsverv i organisasjoner

 • Visepresident Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2004-2008
 • Medlem Styret for SOS-barnebyer Norge
 • Leder Kjella Helselag
 • Leder Styret for FHL havbruk
 • Leder Styret for Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL)
 • Leder Rådet for Kysten inn i EU

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fosen ASA
 • Nestleder Styret for Fiskeriforskning, Tromsø
 • Medlem Styret for Nordlandsforskning, Bodø
 • Medlem Styret for Aker Seafoods ASA
 • Leder Styret for Bindal Kraftlag SA