Dokken, Åse Lilli

Dokken, Åse Lilli (1923-2015)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1965-1969

Gå til bildegalleri

Dokken, Åse Lilli har avgått ved døden.

Finn informasjon etter