Høeg, Liv

Høeg, Liv (1921-2015)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1969-1973

Gå til bildegalleri

Høeg, Liv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter