Leirstein, Liv

Leirstein, Liv (1939-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter