Torp, Line

Torp, Line (1972-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter