Teistung, Lisbeth

Teistung, Lisbeth (1939-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter