Stubberud, Liv

Stubberud, Liv (1930-1997)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 337 dager

Gå til bildegalleri

Stubberud, Liv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.05.1930 i Rakkestad, Østfold
 • Død 16.09.1997
 • Datter av høvleriarbeider Harald Sveen (1899-1977) og hjemmearbeidende Hanna Emilie Johansen (1902-1960)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Østfold, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1969 - 1973, A. (01.10.1969 - 04.09.1973)
 • Representant nr 1 for Østfold, 1969 - 1973, A. (04.09.1973 - 30.09.1973)
 • Representant nr 5 for Østfold, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 4 for Østfold, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 3 for Østfold, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 04.09.1973 etter Martha Frederikke Johannessens død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.01.1978 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 01.10.1982
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Valgkomiteen, 01.10.1982 - 30.09.1985

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1977-81

  Medlem, Protokollkomiteen av 1977, 10.11.1977 - 01.02.1979

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1979 -

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 21.02.1984 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i husstell 1947
 • Kurs i barnepsykologi 1961

Yrke

 • Hushjelp 1946-1950
 • Ekspeditrise 1950-1955

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Rakkestad Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Kinostyret, Rakkestad 1955-1963
 • Medlem Skolestyret, Rakkestad 1963-1971
 • Formann Barnevernsnemnda, Rakkestad 1963-1967
 • Nestformann Sosialstyret, Rakkestad 1965-1975
 • Formann Voksenopplæringsnemnda, Rakkestad 1968-1971
 • Formann Velferdskomiteen for eldre 1971-1976
 • Medlem Styret for Sarpsborg sykehus 1971-1975
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1977-1997
 • Formann Forsvarets Velferdsråd 1980-1984
 • Medlem Styret for Norges Bank, avdeling Halden 1986-1989
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige 1986-1994
 • Medlem Overformynderiet, Rakkestad 1990-1997
 • Medlem Fylkesskattenemnda, Østfold 1992-1997
 • Nestleder Styret for Østfold Kommunerevisjon 1993-1997
 • Medlem Kontrollutvalget, Rakkestad 1993-1997

Tillitsverv i partier

 • Formann Rakkestad Arbeiderpartis kvinnegruppe 1962-1966
 • Medlem Styret for Rakkestad Arbeiderparti 1962-1966
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1971-1973
 • Formann Østfold Arbeiderpartis kvinneutvalg 1971-1978
 • Medlem Styret for Østfold DNA 1971-1978
 • Varamedlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1973-1975
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1973-1977, 1987-1992
 • Leder Rakkestad Arbeiderparti 1986-1990
 • Nestleder Østfold Arbeiderparti 1989-1991
 • Kasserer Rakkestad AUL
 • Sekretær Rakkestad AUL
 • Formann Rakkestad AUL

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem AOFs rådgivende utvalg 1971-1977

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Lefac A/S 1986-1991
 • Medlem Kontrollkomiteen i Lefac A/S 1987-1991