Stubberud, Liv

Stubberud, Liv (1930-1997)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 337 dager

Gå til bildegalleri

Stubberud, Liv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter