Tokle, Liv Marit

Tokle, Liv Marit (1942-1993)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 14 dager

Gå til bildegalleri

Tokle, Liv Marit har avgått ved døden.

Finn informasjon etter