Kaland, Laila

Kaland, Laila (1939-2007)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1997-2001
Ansiennitet:
16 år, 201 dager

Gå til bildegalleri

Kaland, Laila har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 08.01.1939 i Gloppen, Sogn og Fjordane
 • Død 30.12.2007
 • Datter av handelsmann Jonfinn Lothe (1913-1997) og husmor Julie Hansen (1915-1995)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 10 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1989 - 21.11.1990
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 30.09.1993
  Sekretær, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1985-89

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 26.11.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sykepleierutdanning, Bergen 1961

Yrke

 • Sykepleier ÅSE Fylkessjukehus 1968-1972
 • Sykepleier Sykkylven sjukeheim 1972-1979
 • Sykepleiesjef Sykkylven kommune 1979-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sykkylven Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Helserådet, Sykkylven 1975-1983
 • Medlem Generalplanutvalget, Sykkylven 1975-1983
 • Formann Skoleutvalget for de videregående skolene 1979-1985
 • Medlem Fylkesskolestyret, Møre og Romsdal 1979-1985
 • Medlem Styret for Dagheimen for psykisk utviklingshemma i Sykkylven 1979-1983
 • Medlem HVPU-nemnda, Møre og Romsdal 1979-1983
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal 1984-1985
 • Medlem Byggenemnda for Sjøholt videregåande skule 1985
 • Leder Det rådgivende utvalg for trykt skrift 1994-1997
 • Medlem Utvalget utredning av behovet for høyere sykepleierutdanning, Møre og Romsdal

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Ap 1979-1985
 • Leder Møre og Romsdal Ap 1981-1985
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1981-1985

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Sunnmørsbanken 1979-1985