Laupsa, Linn

Laupsa, Linn (1977-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 2005-2009
Ansiennitet:
0 år, 10 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 13.08.1977

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 2001 - 2005, SV.
  • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 2005 - 2009, SV.

Verv

Tillitsverv i partier

  • 2. varamedlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre fra 2003