Laupsa, Linn

Laupsa, Linn (1977-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 2005-2009
Ansiennitet:
0 år, 10 dager

Gå til bildegalleri