Moland, Liv Marit

Moland, Liv Marit (1948-2008)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 19 dager

Gå til bildegalleri

Moland, Liv Marit har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 15.01.1948 i Hisøy, Aust-Agder
 • Død 23.10.2008
 • Datter av rådmann Leif Kaare Moland (1916-) og butikkmedarbeider Hjørdis Lied (1921-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 2001 - 2005, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.12.2000 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hisøy barneskole 1955
 • Arendal realskole 1965
 • Examen artium 1967
 • Arendal husmorskole 1968

Yrke

 • Renholder I.S.S. 1974-1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hisøy Kommunestyre 1979-1983, 1983-1987, 1987-1990
 • Ordfører Hisøy Kommunestyre 1990-1991
 • Medlem Arendal Formannskap 1991-1994, 1995-1997
 • Varaordfører Arendal Bystyre 1994-1995
 • Medlem Arendal Bystyre 1997-1999

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Hisøy 1976-1980
 • Medlem Styret for Agderprodukter A/S 1990-1997
 • Medlem Legat for sosiale og diakonale formål, Hisøy 1990-1997
 • Medlem Legat for utdanning, Hisøy 1990-1997
 • Medlem Styret for Nidarkretsen regionplanråd 1990-1992
 • Medlem Styret for Arendal næringsråd 1992-1997
 • Medlem Styret for Arendal Energiverk A/S 1992-1997
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Aust-Agder 1992-1997
 • Leder Teknisk hovedutvalg, Arendal 1995-1997
 • Lekdommer Agder Lagmannsrett

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Arendal Ap 1992-1997
 • Leder Hisøy Arbeiderlag 1992-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund 1975-1991
 • Medlem Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund 1982-1991
 • Leder Arendal Rengj. klubb
 • Medlem Styret for Norsk Arbeidsmandsforbund, avdeling 7