Heggen, Lovise

Heggen, Lovise (1893-1975)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1950-1953

Gå til bildegalleri

Heggen, Lovise har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 17.03.1893
  • Død 11.02.1975

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1950 - 1953, A.