Holm, Chr. L.

Holm, Chr. L. (1892-1981)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1961-1965
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Holm, Chr. L. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.05.1892 i Rakkestad, Østfold
 • Død 30.03.1981
 • Sønn av sogneprest Olaf Andreas Holm (1845-1933) og lærer Louise Langberg (1853-1926)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 5 for Hordaland, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 5 for Hordaland, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 5 for Hordaland, 1961 - 1965, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 28.06.1952
  Nestformann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 28.06.1952 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1961-65

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1909
 • Skogskole 1912
 • Norges Landbrukshøyskole, skogbruksavd. 1915-1917

Yrke

 • Skogbestyrer hos Chr. Bruun i Hurdal 1912-1913
 • Skogassistent ved Eidsvold Værk 1913-1914
 • Gårdbruker og skogbestyrer ved A/S Skogdrift, Gran 1917-1920
 • Medeier Buskerud Skogkontor og tømmerbetinger 1920
 • Driftsbestyrer i Gran Almenning 1920-1927
 • Forvalter og skogfoged på Rosendals Gods 1927-1961
 • Konsulent ved den Weis Rosenkroneske stiftelse 1961-1971

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1952
 • Storridder av den Islandske Falks orden 1963

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kvinnherad Formannskap 1934-1937, 1937-1940
 • Varaordfører Kvinnherad Kommunestyre 1945-1947

Offentlige verv

 • Formann Skogrådet, Kvinnherad 1928-1950
 • Hovedtakstmann Hypotekbanken 1939-1950
 • Formann Prisnemnda for fast eiendom, Kvinnherad 1940-1942
 • Formann Prisnemnda for fast eiendom, Kvinnherad 1945-1950
 • Formann Forliksrådet, Kvinnherad fra 1945
 • Medlem Landbruksdepartementets produksjons- og rasjonaliseringsnemnd av 1946 fra 1946
 • Medlem Styret for Indiafondet 1952-1957
 • Medlem Samordningskomiteen for tilskott til jordbruket 1953
 • Medlem Styret for A/S Vaksdal mølle 1956-1964
 • Medlem Styret for Direktoratet for Statens skoger 1957-1964
 • Medlem Konsesjonslovkomiteen 1957-1966
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1959-1963
 • Varaformann Representantskapet for Norges Bank 1963-1965

Tillitsverv i partier

 • Vararepresentant Høires sentralstyre 1950-1958
 • Medlem Høires sentralstyre fra 1958
 • Formann Høyres fylksesstyre i Hordaland

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norges Skogeierforbund 1946-1954
 • Varamedlem Styret i Det Norske Skogselskap 1954-1956
 • Medlem Styret i Det Norske Skogselskap 1956-1959
 • Nestformann Styret i Det Norske Skogselskap 1959-1962
 • Formann Bergen og Hordaland skogselskap