Solholm, Lodve

Solholm, Lodve (1949-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 14.03.1949 i Vestnes, Møre og Romsdal
 • Sønn av fiskeskipper Arnljot Solholm (1913-1988) og kokke Anny Solem (1917-1999)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, FrP.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 2005 - 2009, FrP.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  2. varapresident, Stortinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  President, Lagtinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  2. varapresident, Stortinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Sekretær, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 11.01.1991
  Nestleder, Samferdselskomiteen, 11.01.1991 - 30.09.1993

  1997-2001

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Nestleder, Kommunalkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Andre nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Næringskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Første nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Leder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1997-2001

  Nestleder, Utvalget for å vurdere stortingsrepresentantenes arbeidsvilkår, 06.04.2000 - 22.03.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 04.12.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 17.12.2001 - 01.01.2002
  Medlem, Utvalg for å foreta en gjennomdrøfting av ulike forhold og godtgjørelser knyttet til vervet som stortingsrepresentant, 09.01.2003 - 05.06.2003

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1992 -

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 06.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1989 - 30.09.1993

  1997-2001

  Sekretær gruppestyret, Fremskrittspartiet, 17.11.1999 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen, Vestnes Realskole 1966
 • Lærerskoleeksamen 1972
 • Statsvitenskap grunnfag, Høgskolen i Molde 1995

Yrke

 • Lærer Vestnes ungdomsskule 1972-1973
 • Lærer Skarbø skule 1973-1978
 • Lærer Sjøholt skule 1978-1995
 • Etatsjef for opplæring, kirke og kultur Ørskog kommune 1995-1997 (permisjon fra 1997)
 • Fylkesmann i Møre og Romsdal fra 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ørskog Kommunestyre 1977-1979, 1979-1983
 • Medlem Ørskog Formannskap 1983-1987, 1987-1989
 • Medlem Ålesund Bystyre 1999-2003, 2003-2007
 • Varaordfører Ålesund Bystyre 2007-2009

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1987-1990

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Ørskog 1977-1979
 • Medlem Styret for Ørskog sjukeheim 1984-1987
 • Leder Administrasjonsutvalget, Møre og Romsdal 1988-1990
 • Varamedlem Statens Naturforvaltningsråd fra 1990
 • Leder Ålesund parkering A/S fra 2004
 • Medlem Evalueringsutvalget for EOS-utvalget 2014-2015
 • Leder Reindriftsstyret fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Møre og Romsdal FrP 1975-1985
 • Medlem Styret for Ørskog lokallag av FrP 1976-1985
 • Formann Møre og Romsdal FrP 1977-1980, 2000-2004
 • Leder FrPs gruppe i Ørskog kommunestyre 1977-1989
 • Varamedlem FrPs sentralstyre 1978-1978
 • Formann Ørskog lokallag av FrP 1978-1982, 1994-1997
 • Medlem FrPs sentralstyre 1979-1981, 1983-1985, 1993-1994
 • Leder FrPs gruppe ved fylkestinget i Møre og Romsdal 1980-1990
 • Ordfører FrPs landsstyre 1986-1992
 • Nestformann Møre og Romsdal FrP 1993-1996
 • 1. nestformann FrP 1994-1999
 • Innehaver av Hedersprisen Fjøslykta 2009-2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsverv idrettslag 1967-1980