Rise, Lars

Rise, Lars (1955-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 2013-2017
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.03.1955 i Hamar, Hedmark
 • Sønn av pastor Per Louis Rise (1923-2012) og kontorfullmektig Ingegjerd Martens (1927-2023)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Oslo, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 10 for Oslo, 2001 - 2005, KrF.
 • Vararepresentant nr 4 for Telemark, 2013 - 2017, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Forsvarskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Handels- og skipsfartsdepartementet, 1983 - 1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nabbetorp skole, Fredrikstad 1962-1963
 • Langesund folkeskole 1963-1968
 • Langesund realskole 1968-1971
 • Porsgrunn gymnas (reallinjen) 1971-1973
 • Bryne gymnas 1973-1974
 • Ex.phil., Rogaland distriktshøgskole 1975
 • Samfunnskunnskap grunnfag, Universitetet i Bergen 1975-1976
 • Sammenliknende politikk grunn- og mellomfag, Universitetet i Bergen 1976-1978
 • Fransk grunn- og mellomfag, Universitetet i Bergen 1979-1981
 • Sammenliknende politikk hovedfag 1986-1989
 • Cand.polit. 1989

Yrke

 • Sommervikariater som journalist i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Aftenposten, NRK Dagsnytt radio og NRK Dagsrevyen 1976-1982
 • Nyhetsredaktør i Dagen 1986-1987
 • Redaktør i avisen Midhordland 1987
 • Kongressdirektør Kommunenes Sentralforbund 1989-1992
 • Administrerende direktør Sykkel-VM 93 1992-1996
 • Administrerende direktør Rådhuset for ideell markedsføring AS fra 1997

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1979-1983
 • Varamedlem Fylkesting, Hordaland 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Helse- og sosialstyret, Hordaland 1979-1983
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Hordaland 1987-1991
 • Medlem Lønns- og personalutvalget, Hordaland 1987-1991
 • Observatør Styret for International Union of Local Authorities (IULA) 1989-1992
 • Medlem Preporatory Comittee for United Nations Conference on Environment & Development (UNCED) Rio 1992 1991-1992 (representant for IULA)
 • Congress Director International Union of Local Authorities World Congress 1991

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Gjesdal KrFU 1975-1976
 • Medlem Styret for Rogaland KrFU 1975-1976
 • Leder Hordaland KrFU 1976-1980
 • Medlem Styret for Hordaland KrF 1976-1980
 • Medlem KrFUs landsstyre 1978-1982
 • Nestleder Hordaland KrF 1987-1989
 • Medlem Styret for Sagene og Torshov KrF 1995-1998
 • Medlem Oslo KrFs representantskap fra 1996
 • Medlem Strategiutvalg, KrF 1997-1999
 • Medlem Styret for Oslo KrF fra 1997
 • Medlem Forsvarspolitisk utvalg, KrF fra 2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Norsk Misjon i Øst 1994-1998
 • Medlem Styret i Strømmestiftelsen 1994-1997
 • Medlem Styret for Syklistenes landsforening fra 1999
 • Generalsekretær Småbedriftsforbundet fra 2007

Andre administrative verv

 • Observatør Stiftelsen Norsk Sykkelsport 1992-1996
 • Medlem Styret for Strømmestiftelsen 1994-1997
 • Medlem Styret for ASVO Nordstrand AS 1995-1997
 • Medlem Styret i Grantoppen AS 1995-1997
 • Leder Styret for Conrad Svendsens Senter fra 1997

Litteratur

 • Odd J. Sæther (red.): Kristelig Folkeparti 50 år, Valo Oslo 1984