Navarsete, Liv Signe

Navarsete, Liv Signe (1958-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 2017-2021
Ansiennitet:
16 år, 35 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 23.10.1958 i Sogndal, Sogn og Fjordane
 • Datter av gårdbruker/snekker Sigurd Hundere (1924-1988) og husmor/gårdbruker Gunvor Eggum (1926-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 2001 - 2005, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 2005 - 2009, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 2009 - 2013, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 2013 - 2017, Sp.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 2017 - 2021, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.10.2005-30.09.2009, Erling Sande møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2009-30.09.2013, Erling Sande møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2013-16.10.2013, Jenny Følling møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 17.10.2005

  2013-2017

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Valgkomiteen, 24.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 24.04.2014 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 24.04.2014 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Europautvalget, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 24.10.2017 - 07.11.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 24.10.2017 - 30.09.2021
  Nestleder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 07.11.2017 - 30.09.2021
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2019 - 30.09.2020

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 16.10.2013 - 09.04.2014

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Sosial- og helsedepartementet, 01.02.1999 - 17.03.2000
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 17.10.2005 - 20.10.2009
  Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, 20.10.2009 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Gjesthaugen skole 1965-1971
 • Sogndal ungdomsskole 1971-1974
 • Sogndal gymnas 1974-1977
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane 1995-1999
 • UiB 1999

Yrke

 • Selvstendig næringsdrivende, landbruk, eiendom fra 1977
 • Salgsmedarbeider i Nidar Bergene 1985-1987
 • Salgskonsulent i Sogn og Fjordane Meieri 1987-1996
 • Sekretariatsleder i IT-forum Sogn og Fjordane 2000-2001

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Storegutprisen for god og levande nynorskbruk 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sogndal Kommunestyre 1991-1995
 • Medlem Lærdal Kommunestyre 2003-2005

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1995-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Sogn og Fjordane 1999-2003
 • Medlem Fylkesutvalg, Sogn og Fjordane 2003-2005

Offentlige verv

 • Leder Hovedutvalget for skole og barnehage, Sogndal 1991-1995
 • Medlem Tingretten, Sogndal 1995-2003
 • Nestleder Hovedutvalget for kultur, Sogn og Fjordane 1995-1999
 • Medlem Hovedutvalget for opplæring, Sogn og Fjordane 1999-2003
 • Leder Styret for Vestlandsforskning, Sogndal fra 1999
 • Nestleder Hovedutvalget for plan og næring, Sogn og Fjordane fra 2003
 • Medlem Styret for Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane 2003-2005
 • Medlem Vestlandsrådet 2003-2005
 • Medlem Distriktskommisjonen 2003-2004
 • Medlem Forvaltningsutvalget, Lærdal 2003-2005
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Fjord 1 2003-2005

Tillitsverv i partier

 • Leder Sogn og Fjordane Sp 1998-2004
 • 2. nestleder Sp 2001-2008
 • Leder Sp 2008-2014

Andre administrative verv

 • Leder Arbeidsutvalget for Sogn og Fjordane Meieri 1988-1993
 • Medlem Arbeidsutvalget for Landbruksdagene i Sogn og Fjordane 1988-1991
 • Medlem Styret for Gjensidige forsikring 1993-2003
 • Medlem Styret for Gjensidige forsikring, Sogn og Fjordane 1995-1997
 • Nestleder Styret for Gjensidige forsikring, Sogn og Fjordane 1997-2000
 • Medlem Kontrollkomiteen i Gjensidige forsikring 1998-1999
 • Leder Styret for Gjensidige forsikring, Sogn og Fjordane 2000-2003
 • Medlem Styret for Friskgården, Tyin 2003-2005
 • Medlem Styret for Gjensidige forsikring, Vestlandet fra 2003