Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Navarsete, Liv Signe

Navarsete, Liv Signe (1958-)

Parti:
Senterpartiet
Representant for
Sogn og Fjordane 2017-2021
Medlem
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
15 år, 232 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 23.10.1958 i Sogndal, Sogn og Fjordane
 • Datter av gårdbruker/snekker Sigurd Hundere (1924-1988) og husmor/gårdbruker Gunvor Eggum (1926-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 2001 - 2005, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 2005 - 2009, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 2009 - 2013, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 2013 - 2017, Sp.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 2017 - 2021, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.10.2005-30.09.2009, Erling Sande møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2009-30.09.2013, Erling Sande møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2013-16.10.2013, Jenny Følling møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 17.10.2005

  2013-2017

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Valgkomiteen, 24.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 24.04.2014 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 24.04.2014 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 24.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 24.10.2017 - 07.11.2017
  Nestleder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 07.11.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 16.10.2013 - 09.04.2014

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Sosial- og helsedepartementet, 01.02.1999 - 17.03.2000
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 17.10.2005 - 20.10.2009
  Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, 20.10.2009 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Gjesthaugen skole 1965-1971
 • Sogndal ungdomsskole 1971-1974
 • Sogndal gymnas 1974-1977
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane 1995-1999
 • UiB 1999

Yrke

 • Selvstendig næringsdrivende, landbruk, eiendom fra 1977
 • Salgsmedarbeider i Nidar Bergene 1985-1987
 • Salgskonsulent i Sogn og Fjordane Meieri 1987-1996
 • Sekretariatsleder i IT-forum Sogn og Fjordane 2000-2001

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Storegutprisen for god og levande nynorskbruk 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sogndal kommunestyre 1991-1995
 • Medlem Lærdal kommunestyre 2003-2005

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Sogn og Fjordane 1995-1999
 • Medlem fylkesutvalg, Sogn og Fjordane 1999-2003, 2003-2005

Offentlige verv

 • Leder Hovedutvalget for skole og barnehage, Sogndal 1991-1995
 • Medlem Tingretten, Sogndal 1995-2003
 • Nestleder Hovedutvalget for kultur, Sogn og Fjordane 1995-1999
 • Medlem Hovedutvalget for opplæring, Sogn og Fjordane 1999-2003
 • Leder Styret for Vestlandsforskning, Sogndal fra 1999
 • Medlem Distriktskommisjonen 2003-2004
 • Medlem Vestlandsrådet 2003-2005
 • Medlem Styret for Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane 2003-2005
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Fjord 1 2003-2005
 • Nestleder Hovedutvalget for plan og næring, Sogn og Fjordane fra 2003
 • Medlem Forvaltningsutvalget, Lærdal 2003-2005

Tillitsverv i partier

 • Leder Sogn og Fjordane Sp 1998-2004
 • 2. nestleder Sp 2001-2008, leder 2008-2014

Andre administrative verv

 • Leder Arbeidsutvalget for Sogn og Fjordane Meieri 1988-1993
 • Medlem Arbeidsutvalget for Landbruksdagene i Sogn og Fjordane 1988-1991
 • Medlem Styret for Gjensidige forsikring 1993-2003
 • Medlem Styret for Gjensidige forsikring, Sogn og Fjordane 1995-1997, nestleder 1997-2000, leder 2000-2003
 • Medlem Kontrollkomiteen i Gjensidige forsikring 1998-1999
 • Medlem Styret for Gjensidige forsikring, Vestlandet fra 2003
 • Medlem Styret for Friskgården, Tyin 2003-2005