Fossland, Lulla Einrid

Fossland, Lulla Einrid (1917-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 100 dager

Gå til bildegalleri

Fossland, Lulla Einrid har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.08.1917 i Harstad, Troms
 • Død 03.12.2009
 • Datter av tollstasjonbestyrer, løytnant Gerhard Martin Helvik (1883-1970) og husmor Elvine Nilsen (1893-1969)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1969 - 1973, A. (01.10.1969 - 25.11.1969)
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1969 - 1973, A. (25.11.1969 - 30.09.1973)
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 25.11.1969 etter Peder P. Næsheims død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Protokollkomiteen, 02.12.1969 - 26.11.1970
  Midlertidig nestformann, Protokollkomiteen, 26.11.1970 - 01.01.1971
  Medlem, Protokollkomiteen, 01.01.1971 - 10.10.1972
  Medlem, Sosialkomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1933
 • Folkehøyskole 1936-1937
 • Handelsskole 1960
 • Den kvinnelige LO-skole 1963
 • LO-skolen 1965

Yrke

 • Vikar i grensepolitiet 1937-1945
 • Ekspeditrise i Gäddäde, Sverige 1956-1958
 • Ekspeditrise i Kopervik 1960-1962
 • Teletypesetter i Haugesunds Avis 1962-1963
 • Syerske ved Parella konfeksjonsfabrikk, Kopervik 1963-1966

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Karmøy Kommunestyre 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Sosialstyret, Karmøy 1968-1972
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Norsk Jernverk 1972-1983
 • Varamedlem Styret i Norsk Medisinaldepot 1973-1977
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Norges Brannkasse 1974-1982
 • Medlem Styret i Norsk Medisinaldepot 1977-1983

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Karmøy arbeiderparti 1966-1967
 • Medlem Styret for Karmøy arbeiderparti 1966-1968
 • Medlem Styret for Kopervik og Stangelands arbeiderlags kvinnegruppe 1967-1968
 • Formann Kopervik og Stangelands arbeiderlags kvinnegruppe 1968-1970

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsmann Handels- og kontorfunksjonærers forbund og Bekledningsarbeiderforbundet 1960-1965
 • Medlem Styret i Karmøy faglige samorganisasjon 1966-1968
 • Medlem Styret for Karmøy AOF-forening 1966-1968
 • Formann Karmøy AOF-forening 1968-1970
 • Formann Karmøy faglige samorganisasjon 1968-1970
 • Medlem Styret i Foreningen Norden på Karmøy 1968-1972