Østreim, Ludvik

Østreim, Ludvik (1884-1955)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1950-1953

Gå til bildegalleri

Østreim, Ludvik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter