Ludvigsen, Sonja Aase

Ludvigsen, Sonja Aase (1928-1974)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
9 år, 291 dager

Gå til bildegalleri

Ludvigsen, Sonja Aase har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.02.1928 i Vestby, Akershus
 • Død 12.07.1974
 • Datter av tømmermann og småbruker Aksel Solli (1900-) og Solveig Schonhowd (1905-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Akershus, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Akershus, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 16.10.1973-12.07.1974, Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland møtte som representant.
 • Fra 12.07.1974, Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  Visesekretær, Stortinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Samferdselskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Industrikomiteen, 14.10.1969 - 24.03.1971
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 24.03.1971 - 30.09.1973
  Formann, Sosialkomiteen, 24.03.1971 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 16.10.1973 - 12.07.1974

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs
 • Realskoleeksamen 1945
 • Handelsskoleeksamen 1946

Yrke

 • Kontorassistent i Norsk Carivar A/S og Knut Berg Export/Import 1945-1947
 • Ansatt i Vestby kommune fra 1947
 • Likningsfullmektig i Vestby kommune 1958-1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vestby Kommunestyre 1955-1959, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1972

Offentlige verv

 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Vestby 1956-1959
 • Formann Husmorvikarnemnda, Vestby 1956-1959
 • Varamedlem Fylkesskolestyret 1960-1972
 • Medlem Ungdoms- og idrettsnemnda, Akershus 1960-1968
 • Medlem Skolestyret, Vestby 1960-1968
 • Nestformann Arbeids- og tiltaksnemnda, Vestby 1960-1963
 • Medlem Folkeskolekomiteen av 1963 fra 1963
 • Formann Likestillingsrådet 1972-1973
 • Varamedlem Nobelkomiteen 1973-1974

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Vestby arbeiderungdomslag fra 1953
 • Sekretær Vestby Arbeiderparti, Follo krets av AUF og Akershus distriktslag av AUF 1955-1956
 • Medlem Styret for Akershus Arbeiderparti 1958-1968
 • Medlem AUFs sentralstyre 1958-1964
 • Formann Vestby arbeiderungdomslag 1959-1962
 • Nestformann Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1965-1967
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1965-1974
 • Formann Det norske Arbeiderpartis kvinnesekretariat 1967-1974

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsnemnda for husmorgymnastikk 1965-1968
 • Medlem Rådet for Landsrådet for trygg trafikk fra 1966
 • Medlem Styret i Rådet i Landsrådet for trygg trafikk 1967-1971
 • Varaformann Rådet for Landsrådet for trygg trafikk 1972-1973
 • Tillitsverv Idrettsorganisasjoner